KFPS Royal Friesian

Nieuws

KFPS benoemt Marijke Akkerman tot waarnemend directeur

02/07/2021

Het bestuur van het KFPS heeft Marijke Akkerman per 1 juli benoemd tot waarnemend directeur. Aan het eind van het jaar wordt er een procedure opgestart voor de definitieve invulling. Daarbij komt er ook een vacature voor een nieuwe manager Keuringen & Opleidingen en zullen de fokkerij taken verdeeld worden binnen het managementteam.

Al 10 jaar werkzaam bij het KFPS

Marijke Akkerman werkt al 10 jaar voor het KFPS en kent de ins en outs van de vereniging. Als PR- en communicatiemanager was en blijft ze verantwoordelijk voor evenementen zoals de Centrale Keuring, de Hengstenkeuring en Friesian Proms. Daarbij was ze de gepassioneerde motor achter de organisatie van het succesvolle theaterprogramma De Stormruiter. Met haar ervaring, verbindend vermogen en enthousiasme voor het Friese paard heeft het bestuur van het KFPS ervoor gekozen om de leegte, die is ontstaan na het vertrek van directeur Ids Hellinga, met de eigen, goed functionerende kantoororganisatie op te vangen.

Taken directeur gesplitst

De functie van directeur zal met deze benoeming gesplitst worden. Met Marijke Akkerman als waarnemend directeur komt het accent te liggen op communicatie, verbinden en inspireren. Ze is verantwoordelijk voor onder andere verenigingszaken, zal ze zorgen voor de verbinding met de verschillende geledingen, vertegenwoordigt ze het KFPS en is ze verantwoordelijk voor het invullen van de strategie en het beleid van het KFPS. De fokkerijtaken zullen verdeeld worden binnen het managementteam van het KFPS, dat bestaat uit Marijke Akkerman, Nynke Bakker (financiën en stamboekzaken) en de nieuwe manager Keuringen & Opleidingen waarvoor binnenkort een vacature opgesteld gaat worden. De huidige manager zwaait eind van het jaar af. Met deze verschuivingen zal er gezocht worden naar tijdelijke ondersteuning in communicatie en organisatie, voor onder andere de Hengstenkeuring die – zoals het nu lijkt – in januari 2022 weer als vanouds door zal kunnen gaan. Met deze wijzigingen in de organisatie heeft het bestuur van het KFPS er alle vertrouwen in dat de dienstverlening, slagkracht en betrouwbaarheid van de organisatie geborgd is waarbij het accent ligt op een open en transparante communicatie.

123movies