KFPS Royal Friesian

Nieuws

Meer dekkingen in 2015

12/04/2016

Het aantal dekkingen laat voor het eerst sinds een aantal jaren weer een stijging zien. Dit valt op te maken in het jaarverslag van het KFPS, dat begin mei bij de leden in de bus valt. In 2015 werden in totaal 4504 dekkingen geregistreerd, terwijl dit aantal in 2014 nog 4093 bedroeg. Ook ten aanzien van het aantal keuringen werd er geplust. In totaal werden 7% meer keuringen uitgevoerd dan in 2014. Deze groei wordt met name gerealiseerd buiten Nederland. Opvallend hierin is dat het aandeel veulens dat gekeurd wordt, voor het eerst sinds jaren, ook in Nederland, weer een positieve trend laat zien. Bij een ten opzichte van 2014 gelijkblijvend aantal geregistreerde geboorten, nam het aantal veulenkeuringen met 5% toe. ‘Je merkt dat de handel weer beter wordt, zowel in vraag als ook in prijzen. Dit heeft een positief effect op het aantal dekkingen, registraties en keuringen’, verklaart stamboekdirecteur Ids Hellinga de positieve cijfers.

Ook in financieel opzicht bevat het jaarverslag goed nieuws. Het boekjaar 2015 kon met een keurig positief resultaat van ruim 100.000 euro afgesloten worden.

123movies