KFPS Royal Friesian

Nieuws

Gevolgen Corona-maatregelen voor KFPS-evenementen en bijeenkomsten | UPDATE 22 april

22/04/2020

De landelijke maatregelen om verspreiding van het Corona-virus in te dammen heeft de nodige gevolgen voor de KFPS-activiteiten. Middels deze update wil het KFPS haar leden zo goed mogelijk informeren over hoe hierop wordt ingespeeld. Het betreft enerzijds concrete maatregelen, maar ook wordt er geinformeerd over mogelijke scenario’s. Deze laatste zijn onder nadrukkelijk voorbehoud van landelijke maatregelen en hier kunnen daarom geen rechten ontleend worden. Het KFPS rekent op begrip en medewerking van de leden in deze lastige periode.


Update 22 april

Uit de persconferentie van de minister-president van gisteravond is duidelijk geworden dat alle vergunnings- en meldingsplichtige evenementen tot 1 september verboden zijn. Dit heeft de volgende gevolgen:


Fokdagen en stamboekkeuringen
Alle geplande fokdagen en stamboekkeuringen tot 1 september kunnen door dit besluit niet gehouden worden. Volgende week zal met de besturen van de fokverenigingen overlegd gaan worden hoe we hier op in gaan spelen. Er zijn een aantal opties: fokdagen opschuiven naar september/oktober; doorgaan met keuringen op locatie van de trainingsstallen en een combinatie van beide. Een onzekere factor is hierbij, dat het nog de vraag is of er ná 1 september wel evenementen kunnen plaatsvinden. In het geval er op locatie gekeurd blijft worden, zullen hieraan, naast de rubrieken voor stamboekopname/sterverklaring en graadverhoging, ook de rubrieken ster- en kroonmerries toegevoegd gaan worden. Er zal tevens ingespeeld worden op het scenario dat eventueel de Centrale keuring niet door zal kunnen gaan, met het oog op (voorlopig) kroon- en modelverklaringen. We zullen hierover na het overleg met de fokverenigingen nader informeren.


Veulenregistratie
Er zullen (in ieder geval) tot 1 september geen veulens gekeurd kunnen worden. Dit betekent dat veulens ook niet gechipt kunnen worden door de KFPS-paspoortconsulenten. Paspoortconsulenten mogen ook niet aan huis chippen. Bij dierenartsen valt het chippen van veulens in de categorie niet-urgente zaken. Over deze problematiek vindt momenteel overleg plaats met het ministerie.

Voorrijdagen en herkansing

De voorrijdagen en de herkansing van jonge hengsten zullen op locatie gaan plaatsvinden.

IBOP/ABFP
Er zullen (in ieder geval) tot 1 september geen IBOP-proeven beoordeeld kunnen worden. Vorige week is voor paarden die reeds in training waren voor een IBOP de mogelijkheid onder de aandacht gebracht om deze paarden deel te laten nemen aan een 2-weekse ABFP-test. Deze test wordt met 50% korting aangeboden voor 240 euro (incl. BTW). Hiervoor is erg veel belangstelling. Besloten is daarom, om binnen een reguliere ABFP-test twee 2-weekse testen te organiseren. Voor meer informatie en aanmeldingen kan contact opgenomen worden met Eveline van Kooten (0512-523888).

Pavo Fryso Bokaal
De selectiewedstrijden van de Pavo Phryso Bokaal vinden in de meeste gevallen plaats in combinatie met de fokdagen. In deze nieuwe situatie zal gekeken worden hoe we hier op gaan inspelen.

Als KFPS proberen we zo goed mogelijk in te spelen op deze ingewikkelde tijd. Het streven is om het keuren en beoordelen van paarden zo veel mogelijk doorgang te laten vinden. Er zullen desondanks individuele gevallen zijn waarvoor geen oplossing gevonden kan worden. We rekenen hierbij op begrip van de leden.
Eind volgende week volgt er een nieuwe update.

123movies