KFPS Royal Friesian

Een voor de sport functioneel gebouwd paard in bezit van de Friese raskenmerken, dat gezond en vitaal is en over voldoende capaciteiten en conditie beschikt om in de sport goed te presteren.

Algemeen:
Het sportdoel dient in samenhang met de raskenmerken van het Friese paard te worden gezien, zoals dat is omschreven in het fokdoel van het KFPS. Het sportdoel van het KFPS is geformuleerd binnen de kaders van het fokdoel. Binnen de kaders van het fokdoel is specialisatie mogelijk waarbij het werkwillige karakter en de bewerkbaarheid van het Friese paard behouden blijft en het Friese sportpaard geschikt is om recreatief en op hoog niveau te presteren. 

 

Het sportdoel richt zich op:
- Dressuur
- Samengestelde mensport
- Aangespannen sport (tuigen)

Uitgangspunten sport:
Een met soepelheid en elasticiteit bewegend paard met een opwaartse, lang gelijnde lichaamsbouw dat met een sterke achterhand in staat is tot gedragenheid te komen. Het paard dient over een taktzuivere stap, draf en galop te beschikken (zoals beschreven in paragraaf 1 van het fokdoel) die kunnen worden verzameld en verruimd zonder dat dit de zuiverheid van de gangen nadelig beïnvloedt. Het paard heeft voldoende uitstraling waardoor het beeld aangenaam wordt om naar te kijken. Kenmerkend voor het Friese paard is het karakter. Een Fries paard heeft een meewerkend karakter, toont inzet en is intelligent.

Het paard beweegt ontspannen en los in het lichaam. Het laat zich eenvoudig bewerken en op twee teugels of leidsels rijden met een fijne aanleuning. Het paard is rechtgericht en de achterbenen volgen het spoor van de voorbenen. Het paard toont voldoende impuls en beschikt over voldoende drang naar voren. Naast de genoemde uitgangspunten is met name voor de samengestelde mensport (de verbetering van het) uithoudingsvermogen van groot belang.

In algemene zin is het sportdoel erop gericht dat een Fries paard het hoogste niveau van de basissport kan bereiken:

Dressuur                                      klasse ZZ-licht
Samengestelde mensport            klasse 3
Aangespannen sport/tuigsport     categorie 3.

In relatie tot het voortdurend verhogen van het niveau van de basissport, is het evident dat de sportaanleg van het Friese paard in alle facetten wordt verbeterd.