KFPS Royal Friesian

Door de toenemende mechanisatie van het boerenbedrijf werden paarden overbodig rond de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Het Friese paard heeft dan ook aan de rand van de afgrond gestaan. Fokverenigingen hebben ervoor gezorgd dat het Friese paard is blijven bestaan als enige fokzuivere paardenras in Nederland. Iets waarop we tot de dag van vandaag trots op kunnen zijn.

 
Het verenigingsleven van de fokverenigingen is gebouwd rond een aantal vaste activiteiten, zoals de fokdagen. Daarnaast organiseren de verenigingen jaarlijks een aantal bijeenkomsten waarin de leden worden bijgepraat en bijgeschoold over fokkerijzaken, afgewisseld met bijeenkomsten over het gebruik van het Friese paard. De samenstelling van het aantal voor  de fokdagen aangegeven paarden veranderde met de jaren. Waren het voorheen de echte fokdagrubrieken, zoals enters, twenters, stermerries, modelmerries en fokgroepen, die erg goed gevuld waren; tegenwoordig zijn de zogenaamde stamboekrubrieken (veulens, veulenboekmerries en stamboekmerries voor graadverhoging) verhoudingsgewijs veel meer gevuld. De fokdag is daarmee steeds meer een stamboekkeuring geworden. Een stamboekkeuring met de charme en sfeer van een authentieke fokdag. Het programma van de fokdag is weliswaar door de jaren heen aan verandering onderhevig geweest. Vooral het middagprogramma werd steeds meer doorspekt met gebruiksrubrieken. Eerst vooral met showelement(en), later ook als fokdagrubrieken, zoals bestgaand rijpaard en bestgaand tuigpaard. De fokverenigingen organiseren in gezamenlijkheid dressuur- en menwedstrijden uitmondend in een kampioenschap aan het eind van het seizoen. Daarnaast organiseren ze ook de rubrieken Jonge Friese paarden met Dressuur- en Tuigaanleg voor een toegangsbewijs voor de Centrale Keuring.

 

 De fokverenigingen zijn verenigd in het overlegorgaan De Twaalf. Ze behartigen in gezamenlijkheid de belangen van de leden. Twee maal per jaar hebben ze overleg met het stamboek over alles aangaande de fokverenigingen, o.a. over uniformiteit aangaande de organisatie van de fokdagen. Naast de fokverenigingen in België en Duitsland zijn er tien fokverenigingen in Nederland. 
 

Adressen van de Fokverenigingen:
Fokvereniging "Groningen-Drenthe Combinatie", Peize e.o.
Secretaris  Mevrouw J. van der Ark, tel.: 06-53257295
E-mail: info@pieterwijbenga.nl
website: www.fokvereniginggroningendrenthe.nl


Fokvereniging "Het Friesche Paard Midden-Nederland", Ermelo e.o.
Secretaris: Marlies Bloemendal
e-mail: secretariaat@frieschepaardmn.com 
website: https://frieschepaardmn.com

Fokvereniging "Het Friese Paard", Wolvega e.o.

Secretaris  Mevrouw Afke Zandvliet Elshof, De Plasse 25, 8404 BP  Langezwaag

e-mail: hetfriesepaardwolvega@gmail.com

website: www.friesepaardwolvega.nl

Fokvereniging
"Het Friese Paard in Noord- en Zuid Holland"

Secretaris Mevrouw Anouk Glas, Zuidervaart 10, 1846 LJ Zuidschermer

e-mail: fokvereniging.nzh@hotmail.com

website: www.frieschepaard.nl

Fokvereniging
"It Fryske Greidhynder", Oldeboorn e.o.

Secretariaat: Mevrouw Helga Flapper, De Warren 23, 8407 AG  Tijnje

tel.: 0513 - 571618

e-mail: flapperhelga@gmail.com

website: www.itfryskegreidhynder.nl

Fokvereniging
"It Fryske Hynder", Sneek e.o.

Secretaris Joke Heida, Poel 1, 8723 BX  Koudum, tel.: 06-10740315

e-mail: info@itfryskehynder.eu

website: www.itfryskehynder.eu

Fokvereniging
"Ta it Bihâld", Noord-Oost Friesland

Secretaris mevrouw E. Spoelstra

e-mail:  info@taitbihald.nl

website: www.taitbihald.nl

Fokvereniging "Het Friesche Paard" Zuid Nederland

Secretaris de heer Jan Raaijmakers, Bergstraat 31a, 5386 KJ Geffen

tel.: 06-55824786

e-mail: jrraaijmakers@hotmail.nl
website: www.friesepaardzuidnederland.nl


Fokvereniging "Het Friesch Paard Limburg"

Secretaris Mevrouw Amy Hendriks

email: secretariaat@hetfrieschpaardlimburg.com
website: www.hetfrieschpaardlimburg.com

'Vereniging Friesch paard Oost Nederland'.

Voorzitter: Karin Hendriks
Secretariaat: Sabrina van der Kuil-Groos, tel: 06-48932767
email: frieschpaard-twenteachterhoek@live.nl
website: http://fvfrieschepaardtwenteachterhoek.jimdo.com/

123movies