KFPS Royal Friesian

 Het KFPS kent verschillende vormen van lidmaatschap / donateurschap. Wilt u met uw Friese paard gaan fokken en deelnemen aan keuringen, competities en stemrecht hebben wordt dan lid van de Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden Stamboek". 


U krijgt als lid:
- jaarabonnement op Phryso
- toegang tot MIJN KFPS met o.a. paardgegevens en hengsteninformatie.
- registratie van paarden en deelnemen keuringen/competities
- stemrecht KFPS
- 25% vroegboekkorting toegangskaarten Hengstenkeuring en FRIESIAN PROMS indien u voor 1 juli lid bent geworden
- 10% korting op artikelen KFPS webshop
- deelname aan diverse cursussen en clinics

Draagt u het Friese paard een warm hart toe en wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen van het Friese paard. Dan is er de mogelijkheid om vanaf 2016 donateur te worden middels het Royal Friesian Friend donateurschap.

U krijgt als Royal Friesian Friend:

- 10% korting op toegangskaarten Hengstenkeuring en FRIESIAN PROMS indien u voor 1 juli lid bent geworden
- 10% korting op artikelen KFPS webshop - mogelijkheid tot deelname aan diverse clinics en cursussen

 

 

 

 

 

Maar u kunt uw Royal Friesian Friend donateurschap ook uitbreiden met
- 4x p.jaar sportnummer Phryso
- jaarabonnement Phryso
- jaarabonnement Mijn KFPS

 

 

 

 

 

JONG KFPS lid: 
U kunt lid worden van JONG KFPS indien u tussen de 16-35 jaar bent. Kijk voor meer informatie op www.jong-kfps.nl

Daarnaast kunt u als lid van het KFPS het Friese paard ondersteunen door u aan te sluiten bij de Royal Friesian Club. De Royal Friesian Club heeft tot doel om de onderlingen kennisuitwisseling tussen liefhebbers van het Friese paard te bevorderen. Tweemaal per jaar wordt een netwerk bijeenkomst georganiseerd waarbij zeer wisselende onderwerpen aan de orden komen met als rode draad 'Het Friese Paard'. Klik hier voor meer informatie over deze gezellig netwerkclub.

 

 

 

 

Phryso

 

 

 

Phryso is het officiële maandblad van de Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek" (KFPS).

Het tijdschrift wordt gelezen door duizenden liefhebbers van het Friese paard en kent zelfs een internationale verzendlijst. Eigenaren, fokkers en gebruikers vinden in Phryso het laatste nieuws over het Friese paard uit binnen- en buitenland, maar ook achtergrondinformatie waarin de historische en moderne fokkerij worden belicht, alsook veterinaire onderwerpen, praktische artikelen en interviews met mensen die het Friese Paard als een centraal gegeven in hun leven koesteren.
Phryso bevat tevens een katern met de officiële stamboekmededelingen van het KFPS.

Klik hier om u aan te melden voor een lidmaatschap KFPS / donateurschap Royal Friesian Friend.

Om u af te melden voor het lidmaatschap van het KFPS dient u voor 10 december dit schriftelijk of per mail kenbaar te maken bij het KFPS.  Het abonnement van de Phryso is verbonden aan het lidmaatschap van hetKFPS. 

 

 

Klik hier om u af te melden voor het lidmaatschap, of stuur een e-mail naar leden@kfps.nl onder vermelding van opzegging lidmaatschap. Vergeet niet uw naam, woonplaats en eventueel lidnummer te vermelden. U ontvangt van ons altijd een bevestiging van uw opzegging.