KFPS Royal Friesian
2019 Leden            Friends Niet-leden
(De tarieven zijn verhoogd met 1,9%) (incl. BTW) (incl. BTW) (incl. BTW)
Algemeen      
Contributie 2019 (*) € 76,95 €25,00  
Contributie 2019 via buitenlandse vereniging (*) € 38,50    
Eenmalige entreegeld nieuwe leden € 15,30    
Abonnement Phryso 2019 in Nederland - 12 x per jaar (*) (verplicht bij lidmaatschap) € 45,55 € 69,00 €81,25
Abonnement Phryso Friends - 4x per jaar (*) € 0,00 €23,50  
Abonnement Phryso 2019 in Europa (*) € 77,50   € 112,00
Abonnement Phryso 2019 buiten Europa (*) € 92,65   € 126,00
Abonnement online portaal 'Mijn KFPS' € 0,00 € 51,00  
Aanvraag stalnaam € 74,00    
Abonnement stalnaam 2018 € 18,00    
Registratie      
Afdracht dekgeld € 59,70 € 59,70 € 59,70
Paardenpraktijkonderzoek € 4,00 € 4,00 € 4,00
Registratie Veulens (incl. keuring, chippen en paspoort) (**) € 90,90 € 102,25 € 119,50
Registratie Veulens (incl. keuring en chippen) (**) € 48,80   € 71,50  
       
Statiegeld stamboekcertificaat (***) € 45,50    
Overschrijvingskosten stb papier (koper) € 18,75    
Overschrijvingskosten paspoort (koper) € 18,75 € 41,35 € 61,95
Verkoopadministratiekosten veulen/paard (verkoper) € 29,95    
Verkoopkosten 3-jarige of oudere Stamboekhengst € 539,35    
Duplicaat stamboek papier € 109,65    
Duplicaat paspoort € 109,65 € 120,00 € 130,00
Aanvragen nieuw stamboek papier € 18,75    
Paspoort voor geregistreerde paarden € 61,00 € 72,50 € 84,00
DNA-onderzoek (afstammingscontrole) per paard € 55,25    
Administratiekosten DNA-onderzoek € 35,45    
Gentest (waterhoofd, dwerg en vosfactor) € 58,00    
Gentest (waterhoofd, dwerg en vosfactor) + afstammingscontrole € 82,00    
Keuringen      
Keuringsgeld veulens € 0,00    
Keuringsgeld merries, ruinen, vb-hengsten € 64,00    
Herkeuring merries, ruinen, vb-hengsten, veulens € 192,30    
Keuringsgeld hengsten HK (eerste bez.) € 252,25    
Keuringsgeld hengsten HK (tweede bez.) € 134,35    
Keuringsgeld hengsten HK (derde bez.) € 134,35    
Keuringsgeld stamboekhengsten HK € 122,70    
Herkeuring hengsten HK € 252,25    
Herkansing hengsten HK € 167,80    
Hermeting voor in Stamboek opgenomen paarden € 22,25    
Afwezig keuring zonder dierenartsverklaring € 39,95    
Boete niet inleveren certificaat op keuring € 64,50    
Inschrijfgeld voor opname Stamboekmerrie/stamboekruin € 39,95    
Inschrijfgeld voor Stermerrie/sterruin/sterhengst € 78,55    
Inschrijfgeld voor Kroonmerrie of Modelmerrie € 78,55    
Inschrijfgeld voor Prestatiemoeder of Preferente merrie € 0,00    
Inschrijfgeld voor Sportpredicaat of Elitepredicaat € 78,55    
Inschrijfgeld veulenboekhengst met dekvergunning € 307,00    
Inschrijfgeld voor opname Stamboekhengst € 735,85    
IBOP € 149,80    
ABFP-test (7 weekse test) € 1.939,50    
ABFP-test (2 weekse test) € 561,60    
Afstammelingenonderzoek - bijdrage eigenaar deeln. paard € 234,60    
Overige      
Cursus beoordelen I € 280,00 € 305,00  
Cursus beoordelen II € 200,00 € 225,00  
KFPS-Marktplaats basisadvertentie € 10,00    
KFPS-Marktplaats topadvertentie € 50,00    
Administratiekosten oninbare incasso € 7,50 € 7,50 € 7,50
       
(*) Vanaf 1 juli 50% korting      
(**) Keuring alleen voor leden      

(***) Statiegeld is een vast tarief, hierover wordt geen inflatiecorrectie toegepast

Per 1-1-2019 is het verlaagde btw-tarief van 6% verhoogd naar 9%. Dit is van toepassing op de tarieven abonnement Phryso en ABFP-testen