KFPS Royal Friesian
2018 Leden            Friends Niet-leden
(De tarieven zijn verhoogd met 1,5%) (incl. BTW) (incl. BTW) (incl. BTW)
Algemeen  
Contributie 2018 (*) € 75,50 €25,00  
Contributie 2018 via buitenlandse vereniging (*) € 37,80
Eenmalige entreegeld nieuwe leden € 15,00
Abonnement Phryso 2018 in Nederland - 12 x per jaar (*) (verplicht bij lidmaatschap) € 43,50 € 66,00 €77,55
Abonnement Phryso Friends - 4x per jaar (*) € 0,00 €22,50
Abonnement Phryso 2018 in Europa (*) € 73,95 € 106,40
Abonnement Phryso 2018 buiten Europa (*) € 88,40 € 120,80
Abonnement online portaal 'Mijn KFPS' € 0,00 € 50,00
Aanvraag stalnaam € 72,60    
Abonnement stalnaam 2018 € 17,65
Registratie
Afdracht dekgeld € 58,60 € 58,60 € 58,60
Paardenpraktijkonderzoek € 4,00 € 4,00 € 4,00
Registratie Veulens (incl. keuring, chippen en paspoort) (**) € 89,20 € 100,35 € 117,35
Registratie Veulens (incl. keuring en chippen) (**) € 47,90   € 70,30  


Statiegeld stamboekcertificaat (***) € 45,50
Overschrijvingskosten stb papier (koper) € 18,40
Overschrijvingskosten paspoort (koper) € 18,40 € 40,60 € 60,80
Verkoopadministratiekosten veulen/paard (verkoper) € 29,40
Verkoopkosten 3-jarige of oudere Stamboekhengst € 529,30
Duplicaat stamboek papier € 107,60
Duplicaat paspoort € 107,60 € 117,85 € 128,00
Aanvragen nieuw stamboek papier € 18,40
Paspoort voor geregistreerde paarden € 59,90 € 71,15 € 82,50
DNA-onderzoek (afstammingscontrole) per paard € 54,20
Administratiekosten DNA-onderzoek € 33,80
Gentest (waterhoofd, dwerg en vosfactor) € 57,00
Gentest (waterhoofd, dwerg en vosfactor) + afstammingscontrole € 80,00
Keuringen
Keuringsgeld veulens € 0,00
Keuringsgeld merries, ruinen, vb-hengsten € 62,90
Herkeuring merries, ruinen, vb-hengsten, veulens € 188,70
Keuringsgeld hengsten HK (eerste bez.) € 247,55
Keuringsgeld hengsten HK (tweede bez.) € 131,90
Keuringsgeld hengsten HK (derde bez.) € 131,90
Keuringsgeld stamboekhengsten HK € 120,40
Herkeuring hengsten HK € 247,55
Herkansing hengsten HK € 164,70
Hermeting voor in Stamboek opgenomen paarden € 21,85
Afwezig keuring zonder dierenartsverklaring € 39,20
Boete niet inleveren certificaat op keuring € 65,45
Inschrijfgeld voor opname Stamboekmerrie/stamboekruin € 39,20
Inschrijfgeld voor Stermerrie/sterruin/sterhengst € 77,10
Inschrijfgeld voor Kroonmerrie of Modelmerrie € 77,10
Inschrijfgeld voor Prestatiemoeder of Preferente merrie € 0,00
Inschrijfgeld voor Sportpredicaat of Elitepredicaat € 77,10
Inschrijfgeld voor Preferente hengst € 77,10
Inschrijfgeld veulenboekhengst met dekvergunning € 301,35
Inschrijfgeld voor opname Stamboekhengst € 722,15  
IBOP € 147,00  
ABFP-test (7 weekse test) € 1.850,92  
ABFP-test (2 weekse test) € 535,98    
Afstammelingenonderzoek - bijdrage eigenaar deeln. paard € 223,90
Overige
Cursus beoordelen I € 280,00 € 305,00
Cursus beoordelen II € 200,00 € 225,00
KFPS-Marktplaats basisadvertentie € 10,00
KFPS-Marktplaats topadvertentie € 50,00
Administratiekosten oninbare incasso € 7,50 € 7,50 € 7,50
(*) Vanaf 1 juli 50% korting
(**) Keuring alleen voor leden
(***) Statiegeld is een vast tarief, hierover wordt geen inflatiecorrectie toegepast