KFPS Royal Friesian
De procedures voor registratie zijn hieronder op hoofdlijnen aangegeven. Voor een exacte beschrijving van de regelgeving voor registratie wordt verwezen naar het Registratiereglement.

1 Geboortemelding
De geboortemelding van een veulen wordt digitaal verricht via Mijn KFPS. Nadat een dekking van een merrie is geregistreerd, wordt in Mijn KFPS onder de betreffende merrie een digitaal Geboortemeldingsformulier aangemaakt, welke na de geboorte ingevuld en (digitaal) verstuurd kan worden. Na aanmelding, krijgt u via de mail een bevestiging en wordt de Geboortebevestiging aangemaakt in Mijn KFPS. Deze Geboortebevestiging kan via Mijn KFPS gedownload worden en is het document dat bij de identificatie (chippen) van het veulen ingevuld moet worden door een official van het KFPS of een dierenarts. Een veulen dient binnen 14 dagen na geboorte gemeld te zijn bij het KFPS.
In het geval een eigenaar niet in de gelegenheid is om een geboortemelding digitaal te verrichten, kan een ‘papieren’ geboortebericht bij het KFPS aangevraagd worden. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. In sommige landen gelden afwijkende registratieprocedures. Hiervoor kan contact op worden genomen met de betreffende fokvereniging.

2 Identificatie en registratie
De definitieve stamboekregistratie vindt plaats nadat het veulen een chip/microtransponder heeft gekregen. Een veulen dient binnen 6 maanden gechipt te zijn. Het chippen kan uitgevoerd worden tijdens keuringen/fokdagen welke georganiseerd zijn door het KFPS of door een dierenarts. Bij het chippen moet de Geboortebevestiging van het veulen overhandigd worden aan de Paspoortconsulent of dierenarts, welke het ingevulde formulier naar het KFPS stuurt. Op basis van de ingevulde Geboortebevestiging, maakt het KFPS een stamboekcertificaat (alleen voor leden) aan en voor Europese landen een Paardenpaspoort, welke aan de eigenaar worden toegestuurd. In sommige gevallen is een afstammingsverificatie (via DNA-onderzoek) noodzakelijk alvorens een veulen geregistreerd kan worden. Bijvoorbeeld als de dekking niet of te laat is gemeld bij het KFPS, de dekdatum en geboortedatum niet met elkaar corresponderen, de geboorte te laat wordt gemeld bij het KFPS (ouder dan 14 dagen), het veulen te laat (ouder dan 6 maanden) voor identificatie wordt aangeboden, etc.

3 Hoofdregister en bijboeken
Naast het hoofdregister kent het KFPS een aantal bijboeken. Paarden geregistreerd in bijboeken vertegenwoordigen in algemene zin een lagere foktechnische waarde in vergelijking met paarden uit het hoofdregister.

Hoofdregister Veulens worden in het hoofdregister ingeschreven als de vader een goedgekeurde hengst betreft en wanneer van de moedersvader, grootmoedervader en overgrootmoedersvader, twee van de drie goedgekeurde hengsten zijn.

Bijboek I Veulens worden in het Bijboek I ingeschreven als de vader van het veulen een niet-goedgekeurde (Veulenboek) hengst is, welke ten tijde van verwekking van het veulen een door het KFPS verstrekte dekvergunning had.

Bijboek II Veulens worden in Bijboek II ingeschreven als de vader een niet goedgekeurde, wel bij het KFPS geregistreerde (Veulenboek) hengst is, die geen dekvergunning heeft.

D-Boek Een veulen wordt geregistreerd in het D-Boek, als de vader van het veulen een door een KFPS-dochterstamboek goedgekeurde hengst is, die niet door het KFPS is goedgekeurd.

Nakomelingen van merries geregistreerd in een van de bijboeken kunnen promoveren naar een hiërarchisch boek/register (en uiteindelijk in het hoofdregister), wanneer deze afstammen van goedgekeurde hengsten, dan wel hengsten met een dekvergunning. Bovenstaande regels zijn globaal geformuleerd. De exacte regelgeving is weergegeven in het Registratiereglement.

4 Keuringen
Het KFPS organiseert diverse keuringen in diverse landen. Paarden kunnen digitaal voor een keuring worden aangemeld via het menu Keuringen op de KFPS-website. Voor leden buiten Nederland kan voor aanmelding voor een keuring het beste contact opgenomen worden met de betreffende fokvereniging. Tijdens keuringen kunnen paarden premies en predicaten ontvangen welke bepalend zijn voor de foktechnische waarde van een paard.

5 Predicaten Ster
Voor het Sterpredicaat komen merries, hengsten en ruinen in aanmerking van minimaal drie jaar oud, die qua exterieur en beweging (aan de hand) tot de betere paarden in de populatie behoort. Van de gekeurde paarden wordt gemiddeld een derde deel ster.

Kroon
Voor het Kroonpredicaat komen merries in aanmerking die minimaal drie jaar oud zijn en die qua exterieur tot de beste paarden behoren en minimaal 77 punten hebben behaald in een verrichtingsonderzoek (ABFP of IBOP) of het Sportpredicaat hebben behaald. Van de gekeurde merries behaalt ongeveer 5% het Kroonpredicaat.

Model
Het Modelpredicaat kan behaalt worden door merries die minimaal 7 jaar oud zijn en minimaal een veulen hebben gezoogd. De eisen komen overeen met het Kroonpredicaat, waarbij, gezien de leeftijdsgrens, duurzaamheid een rol speelt en de eisen voor exterieur nog iets hoger liggen. Ongeveer 1% van de merries behaalt het Modelpredicaat.

Sport
Het Sportpredicaat wordt vergeven aan merries, hengsten en ruinen, die zeer goede resultaten in de sport hebben behaald, in de disciplines dressuur, mennendressuur, samengestelde mensport of tuigpaardensport.

Preferent
Het predicaat Preferent wordt verleend aan merries en hengsten met zeer goede fokproducten. Merries worden preferent als minimaal vier nakomelingen minimaal Ster zijn geworden.

Prestatie
Het Prestatiepredicaat wordt vergeven aan merries die zeer goede nakomelingen in de sport hebben voortgebracht. Het predicaat wordt vergeven aan merries met minimaal drie nakomelingen met het Sportpredicaat.

6 Melden van een verkoop/overlijden
Bij verkoop van een paard of bij overlijden, dient dit gemeld te worden bij het KFPS. Dit kan gebeuren middels het retour sturen van het stamboekcertificaat (en het paardenpaspoort) aan het KFPS, zo mogelijk met vermelding van de nieuwe eigenaar. Het afmelden van een paard kan ook gedaan worden via Mijn KFPS. Wanneer het paard wordt afgemeld middels terugzending van het stamboekcertificaat, wordt het statiegeld (in de gevallen dat dit in rekening is gebracht) geretourneerd. Desgewenst kan het ‘ongeldig gemaakte’ stamboekcertificaat (na overlijden van het paard) door het KFPS teruggestuurd worden.

7 Aanmelding aangekocht paard
Bij aankoop van een paard kan het stamboekcertificaat opgestuurd worden naar het KFPS, waarbij op de achterzijde van het certificaat de contactgegevens van de (nieuwe) eigenaar worden ingevuld, samen met de verkoper (indien mogelijk). In het geval hier geen gelegenheid voor is, kan registratie ook schriftelijk worden aangevraagd. Deze aanvraag (zonder certificaat) dient vergezeld te worden van een verklaring van een dierenarts, Paardenpaspoortconsulent of een vertegenwoordiger van het KFPS/of buitenlandse fokvereniging, waarin het uitgelezen chipnummer vermeld wordt. Stamboekregistratie vindt alleen dan plaats als de (nieuwe) eigenaar lid is van het KFPS. Desgewenst kan ook in het Paardenpaspoort (EU) de nieuwe eigenaar weergegeven worden. Dit is echter niet verplicht.

Mei 2014
123movies