KFPS Royal Friesian

1. Het doel van de wedstrijden van de PAVO FRYSO BOKAAL voor jonge Friese paarden met aanleg voor de mensport is de aanleg voor men dressuur bij deze paarden te toetsen.

2. Deelname staat open voor 4, 5 en 6 jarige, bij het KFPS geregistreerde, paarden. Er is sprake van twee rubrieken: een rubriek voor 4, 5 en 6 jarige merries en een rubriek voor 4, 5 en 6 jarige hengsten/ruinen. Bij voldoende deelname kunnen de rubrieken gesplitst worden op leeftijd; te weten 4 jarige en 5/6 jarige merries en 4 jarige en 5/6 jarige hengsten/ruinen.

3. De Pavo Frysobokaal is een wedstrijd georganiseerd door het KFPS en de aan het KFPS gelieerde fokverenigingen. Voor het mennen-dressuur wordt geen voorselectie verreden. De wedstrijd vindt plaats op de Centrale Keuring KFPS.

4. Voor wat betreft de optoming geldt het disciplinereglement mennen (broek verplicht). Er wordt gereden met enkelspan.

5. Op de wedstrijden is het registratie- en dopingreglement van het KFPS van kracht. Hiernaast is ook het disciplinereglement en het veterinair reglement van de KNHS van kracht. Entingen volgens het KFPS keuringsreglement.

6. De paarden worden beoordeeld middels een protocol dat speciaal voor deze vorm van wedstrijden is ontwikkeld.

7. Het beoordelingsformulier kent de volgende onderdelen: stap, draf, galop, gedragenheid en souplesse, harmonie en ontspanning en algemene indruk.

8. Het maximaal te behalen aantal punten is 100. De puntentelling is als volgt samengesteld: stap (20) draf (20) galop (20) gedragenheid en souplesse (20) rijvaardigheid en harmonie (10) algemene indruk (10).

9. De wedstrijden worden verreden in een grote baan, waarbij maximaal twee combinaties tegelijkertijd zullen worden beoordeeld.

10. De beoordeling van een tweetal combinaties duurt ongeveer 15 minuten.

11. De inschrijving voor de wedstrijd verloopt d.m.v. een inschrijfformulier die gepubliceerd wordt in de Phryso of digitaal via MijnKFPS op de website www.kfps.nl. De eigenaar van het deelnemende paard dient lid te zijn van het KFPS. Papieren van de paarden dienen op naam te staan bij het KFPS.

14. Het inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt € 12,50 (incl. BTW). Het inschrijfgeld blijft te allen tijde verschuldigd.

16. Is er na de wedstrijd sprake van een gelijke stand dan is het cijfer voor gedragenheid bepalend. Is er dan nog een gelijke stand dan is het cijfer voor de galop bepalend.

17. Per rubriek zal er een winnaar worden uitgeroepen.

18. De jury bestaat uit tenminste twee leden aangewezen door het KFPS.

19. Er worden protocollen verstrekt.

24. In gevallen waarin dit reglement op het moment van de wedstrijd niet voorziet, beslist het KFPS in overleg met de aangestelde juryleden.

Klik hier voor het beoordelingsprotocol

Klik hier voor de te verrijden proef

Versie mei 2017

 

123movies