KFPS Royal Friesian

Het sportpredicaat kan worden verkregen als merries, ruinen en hengsten goede resultaten behalen in de competitiesport. Het sportpredicaat kan alleen verkregen worden op basis van resultaten behaald tijdens wedstrijden geregistreerd bij de "Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie" (KNHS). De bij het KNHS geregistreerde standen zijn bepalend voor het in aanmerking komen van het sportpredicaat. De minimumeisen voor het behalen van het sportpredicaat:

 

  • Dressuur: Z1 + 5
  • Tuigen: categorie Ereklasse en/of open klasse, in één seizoen zes keer geplaatst als prijswinnaar op wedstrijden van het KNHS die voor puntenregistratie in aanmerking komen.
  • Mennen (dressuur): Z + 10
  • Mennen (samengesteld): klasse 3 + 10. Men dient zowel bij het KFPS als het KNHS vooraf aan te geven met welk(e) Fries(e) paard(en) men wil gaan deelnemen. Het paard dient ten minste 10 winstpunten in de klasse 3 te hebben behaald vanaf het moment waarop het paard daartoe bij het KFPS en de KNHS is aangemeld.

 

Het aantal in de regelgeving gedefinieerde winstpunten heeft mede ten doel, toeval uit te sluiten. Dit betekent niet dat paarden niet in een hogere klasse mogen worden uitgebracht, maar ze zullen dan tevens aan het in de regelgeving aangegeven aantal winstpunten moeten voldoen. Uitzondering hierbij is mennen (dressuur), in de klasse ZZ mennen zijn 5 winstpunten voldoende.

De bovengenoemde eisen zijn van toepassing voor in Nederland behaalden sportprestaties. Voor in het buitenland behaalde sportresultaten zullen vergelijkbare eisen gesteld worden, ter beoordeling van de KFPS sportraad.

 

U dient bij de aanvraag van het sportpredicaat het stamboekpapier mee te sturen en de bijgevoegde machtiging in te vullen.

Aanvraag formulier sportpredicaat