In verband met een cursus is het Stamboekkantoor op vrijdag 24 mei gesloten. Onze excuses voor het ongemak.

expand_more
search

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaakt, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Het KFPS is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze informatie.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij de vereniging KFPS. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij het KFPS en/of haar licentiegevers. In alle gevallen is de Nederlandse tekst van de Statuten en Reglementen leidend en doorslaggevend. In geval van (mogelijke) verschillen tussen de Nederlandse tekst en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst boven de vertaling daarvan en heeft (het betreffende onderdeel van) de vertaling geen rechtskracht. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KFPS is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. KFPS heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van KFPS, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.