KFPS Royal Friesian

Disclaimer

 

Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaakt, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Het KFPS is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze informatie.


Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS) en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij de vereniging KFPS. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij het KFPS en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KFPS is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
KFPS heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van KFPS, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

123movies