expand_more
search

2023: Strengere controle op naleving I&R-plicht

calendar_today 17 januari 2023

De Identificatie & Registratie-plicht voor paardeneigenaren om hun dieren te chippen en laten registreren bestond al. Toen op 21 april 2021 de nieuwe wet in werking trad waarbij het verplicht werd om paarden ook op een locatie te registreren, was niet elke eigenaar en elk bedrijf daar gelukkig mee.

Veel eigenaren hebben inmiddels hun paard voorzien van een chip (als ze dat al niet hadden, want dat was al verplicht) met id-nummer en er is een paspoort bij het paard. Vervolgens is het id-nummer gekoppeld aan het UBN-nummer, het unieke nummer van de locatie waar het paard verblijft. Maar er zijn ook eigenaren die het te ingewikkeld vinden om de registratie voor elkaar te krijgen of die denken dat het ‘niet zo’n vaart zal lopen’.

Actie ondernemen

Voor die eigenaren is zo langzamerhand het moment gekomen dat ze actie ondernemen. Want, zo gaat het gerucht, de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is aan het controleren. We vragen Mieke Theunissen, specialist paardenhouderij bij LTO Nederland over het hoe en waarom van de I&R-wetgeving. En: zal er dit jaar inderdaad streng(er) op toegezien worden dat de wet nageleefd wordt?

Waarom de I&R-wetgeving?

Eerst nog maar even het waarom. Theunissen: “De registratieplicht is Europese wetgeving met als basis beter handelingsperspectief te regelen ten behoeve van diergezondheid. Omdat alle Europese landen een eigen registratiesysteem hadden, was het moeilijk om onderling met elkaar te communiceren bij een besmettelijke dierziekte.”

Wie herinnert zich niet de rhino (EHV1)-uitbraak op een groot concours in februari 2021 in Valencia, waarbij toen ook paarden gestorven zijn? “Omdat het ging om een zeer besmettelijk virus, was het noodzakelijk om te weten waar de paarden op dat evenement vandaan kwamen en waar ze naar toe gingen”, blikt Theunissen terug. “Dat bleek een hele uitzoekerij, omdat elk Europees land een eigen systeem en regels hanteert wat de registratie van paarden betreft. Nu is besloten om één systeem in te stellen, is eenvoudiger te herleiden waar paarden zich wanneer bevinden.”

Gezondheid

Er zijn bedrijven of eigenaren die denken aan een complottheorie, of die het geldklopperij vinden. “De I&R regelgeving heeft puur als doel om besmettelijke ziekten te kunnen monitoren; het is een zaak van paardenwelzijn en -gezondheid. Ziektes houden immers geen rekening met grenzen”, aldus Theunissen.

“Uiteraard kan ik me voorstellen dat men het vervelend vindt dat het weer meer administratieve ballast is en tijd kost. Het systeem bestaat al jaren, maar was meer gericht op veehouderij, die minder te maken heeft met verplaatsingen. (Sport)paarden worden nogal eens vervoerd en om dat (steeds) aan te geven is het registratiesysteem niet per se gebruikersvriendelijk. Het is aan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) om hier verbeterslagen in te maken. Als LTO Nederland dringen wij daar ook op aan.”

Naleving I&R

Het is een uitdaging om daadwerkelijk grip te krijgen op de juiste naleving van
de Wet Dieren waarin de I&R-regelgeving is vastgelegd. Theunissen: “Op dit moment is zo’n 60% van alle paarden gekoppeld aan een UBN. Regelmatig geeft de NVWA het signaal af ‘fysieke’ controles te houden. Ze gaan dan op pad om na te gaan of die paarden in die wei inderdaad op het bijbehorende bedrijf of die locatie geregistreerd staan.”

Wat als I&R-registratie niet klopt?

Aan de hand van de digitale controles die de NVWA gedaan heeft – het koppelen van I&R-gegevens aan databases van het Ministerie van Landbouw – is naar voren gekomen dat meerdere ondernemers de I&R registratie niet op orde hadden. “Eigenaren of bedrijven bij wie de gegevens niet compleet bleken te zijn, hebben vorig jaar een brief gekregen met de mededeling dat ze hun gegevens moesten aanpassen.”

Sancties

Wat zijn de gevolgen voor een eigenaar of bedrijf als niet aan de I&R-plicht blijkt te zijn voldaan? “Dat ligt aan de omvang van de overtreding. In eerste instantie gaat het om een schriftelijke waarschuwing en dien je jouw I&R als nog op orde te maken. Maar blijken er veel zaken niet in orde, dan kan een bestuurlijke boete volgen. Is een bedrijf zwaar in overtreding, dan kan het zo zijn dat de rechter er aan te pas komt”, luidt het antwoord.

Dringend beroep

Theunissen: “LTO Nederland doet een dringend beroep op de veertig procent die hun paard(en) en/of locatie nog niet geregistreerd heeft. Het is in het belang van de gezondheid van uw paard en die van de paardensector in het algemeen. Het is niet ondenkbaar dat er weer een uitbraak van rhino komt zoals toen in Valencia, of – dichterbij – uitbraken van influenza waar we in ons land mee te maken hebben gehad. Paarden zijn kwetsbaar; we moeten er alles aan doen om dat soort malaise te voorkomen.”

Vakgroep Paardenhouderij van LTO Nederland

De vakgroep Paardenhouderij van LTO Nederland behartigt de belangen van ondernemers in de paardensector. Belangrijke thema’s zijn onder meer paardenwelzijn, diergezondheid, identificatie en registratie (I&R), en fiscale zaken. LTO Nederland werkt hiervoor nauw samen met andere brancheverenigingen en vertegenwoordigers in de Sectorraad Paarden.

Meer over de I&R-plicht

Lees alles over de I&R Registratieplicht voor paardeneigenaren. 

De I&R Registatieplicht in beeld.

Tekst: Christine Dijk | Foto: Istockphoto