expand_more
search

Constructief gesprek tussen ledenraad, bestuur en MT van het KFPS

calendar_today 6 oktober 2023

KFPS ledenraad, bestuur en MT hebben op de buitengewone ledenvergadering op vrijdagavond 6 oktober met elkaar in de spiegel gekeken en daarmee zijn de eerste stappen gezet naar meer vertrouwen. De komende tijd zal de vertrouwenscommissie zich buigen over de vraag wie het bestuur zullen gaan versterken.

Open en eerlijk met elkaar spreken

In de buitengewone ledenraadsvergadering van het KFPS is gewerkt aan vertrouwen door open en eerlijk met elkaar te spreken. De toelating van de jonge hengst Nero van de Vosjes in het Centraal Onderzoek was voor een deel van de ledenraadsleden aanleiding een buitengewone ledenraadsvergadering te beleggen. In de weken voor de vergadering stapten twee bestuursleden op en een dag voor de vergadering ook nog de waarnemend voorzitter.
Bestuurslid Miel Janssen legde in detail uit wat de beweegredenen waren voor het bestuur om ondanks zijn niet volledige Rhino-enting Nero toe te laten. Zijn uitleg gaf de ledenraad vertrouwen dat het een beslissing was in het belang van de vereniging. Echter door de ontstane onrust voelde de bestuurder dat niet meer. De ledenraad gaf op haar beurt aan dat ze de impact van deze buitengewone ledenraadsvergadering niet hadden ingeschat en betreuren.

Stabiel bestuur, positief kritische ledenraad

De invloed van de onrust is ook merkbaar bij de kantoororganisatie, gaf directeur Marijke Akkerman aan. ‘Als kantoor willen we graag meedenken en meewerken aan een goede oplossing en structuur voor een stabiel bestuur, een positief kritische ledenraad om zo een effectieve samenwerking mogelijk te maken.’

Ledenraadsvoorzitter John Boot maakte aan het eind van de vergadering bekend dat hij zich niet gelukkig voelde met het heersende wantrouwen binnen de ledenraad en legde zijn taak als voorzitter neer en blijft verder als ledenraadslid aan. Vice-voorzitter Mirella van Leeuwen zal zijn taken niet overnemen en zal ook als gewoon ledenraadslid aanblijven. ‘Waar een eind is is ook weer een begin.’