expand_more
search

Controleer weiland en verwijder jacobskruiskruid

calendar_today 3 juli 2023

In wegbermen, bosranden, dijken en op natuurterreinen zie je in deze tijd van het jaar vaak jacobskruiskruid. Wanneer dieren deze giftige plant opnemen, kunnen diergezondheidsproblemen ontstaan. Soms waait zaad in een weiland en dan ontkiemt jacobskruiskruid in het land. Het is dan ook goed om het weiland te controleren en deze plant te verwijderen.

Tweejarige plant

Jacobskruiskruid is een tweejarige plant, in het eerste jaar vormt zij een tamelijk onopvallend rozet en in het tweede jaar gaat de plant groeien en bloeien. Jacobskruiskruid heeft in de zomer opvallende gele bloemen. De beheersing is het meest effectief voor de bloeifase en zaadproductie.

Controleren van percelen

Het is van belang percelen, ongeveer vanaf juni, een keer per week te controleren. Je herkent de planten aan de rozetvorm. De planten kunnen worden verwijderd door te frezen, schoffelen en uit de grond te trekken, voordat ze zaad vormen. Als de plant wordt gemaaid of verwijderd vóór de zaadproductie, dan heb je het volgende jaar minder jacobskruiskruid op de percelen. Zaad dat in de bodem ligt, blijft jarenlang kiemkrachtig. Controle over opeenvolgende jaren kan nodig zijn om de plant volledig te verwijderen. De volwassen plant is ongevoelig voor herbiciden en kan alleen bestreden worden door de plant geheel te verwijderen.

Droogte gunstig voor jacobskruiskruid

In goed onderhouden en bemest grasland met een dichte zode heeft de plant nauwelijks kans. De planten ontkiemen vooral op zandige kale plekken in het land. Ze kunnen heel goed tegen warmte en droogte. Soms is maaien, maaisel verwijderen, omploegen, bemesten en opnieuw met gras inzaaien het meest praktische alternatief.

Bron: GD