expand_more
search

Enquête Meerjarenstrategie 2024-2029 in MijnKFPS

calendar_today 8 december 2023

Tijdens de themabijeenkomsten afgelopen november hebben de KFPS-leden een enquête ingevuld waarmee input voor de meerjarenstrategie 2024-2029 verzameld wordt. Leden die deze enquête nog niet hebben ingevuld kunnen in MijnKFPS een link vinden om hun mening en wensen kenbaar te maken. De enquête staat tot 31 december open voor reacties.

Beleid komende jaren

De meerjarenstrategie 2024-2029 zal in het voorjaar van 2024 aan de ledenraad voorgelegd worden ter goedkeuring. Deze strategie is als het ware het kompas voor het beleid van de vereniging de komende jaren. Voor het vaststellen van deze strategie is de mening van de leden onontbeerlijk en vormt het fundament.

Video van drie specialisten

In de enquête zijn vragen opgenomen over toekomst, fokkerij, integriteit en welzijn. Ter informatie en inspiratie hebben drie specialisten een video presentatie gegeven waarbij de uitdagingen rondom deze onderwerpen aan bod komen. Dit geeft houvast bij het beantwoorden van de vragen in de enquête. Deze specialisten zijn Bart Ducro, Wageningen UR onderzoeker, Domien Andela, voorzitter van de integriteitscommisie en Mieke Theunissen, secretaris van de Sectorraad Paarden.

Linkjes in berichtenbox MijnKFPS

In MijnKFPS hebben alle leden in hun berichtenbox de vraag gekregen om mee te werken aan deze enquête. Daarin zijn de linkjes opgenomen naar de vragenlijst, inclusief de linkjes naar de drie verschillende video’s. Het KFPS roept zoveel mogelijk leden op om deze enquête in te vullen. Met meer informatie is er ook een betrouwbaar beeld te geven waar het KFPS mee aan de slag kan gaan.