expand_more
search

KFPS-ledenraad geeft groen licht voor personele versterking

calendar_today 25 november 2023

Het KFPS krijgt volgend jaar een gezondheidsfunctionaris en een directiesecretaris. Vrijdag 24 november stemde de ledenraad in met een personeelsplan voor het komende jaar ter versterking van de organisatie. Groen licht was er ook voor de nieuwe bestuurder Hendrik Postma, en Jeroen Ludema die de fokkerijraad gaat versterken. Mevrouw Mr. P.A. van der Vliet kreeg verlenging in de tuchtcommissie.

Vijf leden in het bestuur

Met de komst van Hendrik Postma als nieuwe bestuurder omvat het KFPS-bestuur inmiddels weer vijf mensen, waarvan twee adviseurs. Miel Janssen kreeg eerder al versterking van Frank Fokkens die via de ledenraad doorstroomde. Detlef Elling en Jan Raaijmakers, als KFPS-ambassadeurs onderscheiden, hebben geen stemrecht, maar nemen hun ervaring en kennis in het bestuur mee als adviseurs. Nieuwe bestuurders worden gezocht om in het voorjaar van 2024 toe te kunnen treden.

Data, kennis en ervaring over gezondheid bundelen

Het personeelsplan dat bestuur en MT voor de ledenraadsvergadering heeft opgesteld kreeg de unanieme steun van de ledenraad, inclusief de toezegging om in de voorjaarsvergadering met een meer gedetailleerd en uitgewerkt plan te komen. Met het personeelsplan wordt komend jaar 290.000 euro vrijgemaakt voor extra personele inzet, waaronder een gezondheidsfunctionaris. Deze gaat data en kennis vanuit de hele wereld, van onder andere onderzoekinstituten en dierenartspraktijken bundelen, analyseren en delen. Ook het onderzoek ‘Behoud van het Friese paard’ en beleid maken voor onder andere de fokkerijraad krijgt deze functionaris onder zijn hoede. ‘Gezondheid staat in ons fokdoel en bij onze leden op de eerste plaats, we willen daarmee aan de gang’, lichtte Miel Janssen toe, gesteund door de eerste (voorzichtige) resultaten uit een leden enquête die tijdens de themabijeenkomsten is gehouden. ‘De focus voor de toekomst ligt op gezondheid. Daarmee is het belang van gezondheid voor onze leden, vergeleken met de vorige gehouden enquête vijf jaar geleden, flink toegenomen.’

Meer juridische kennis en ruimte voor projecten

Ook een directiesecretaris met juridische kennis is komend jaar welkom in Drachten waar op een aantal thema’s een kwaliteits- en inhaalslag gemaakt moet worden, lichtte KFPS-directeur Marijke Akkerman toe. ‘Denk aan ICT, verdere automatisering, AVG en juridische toetsing van reglementen, contracten en afspraken.’ De investeringen in personeel gaan de komende jaren ook geld opleveren, zo voorspelde ze. ‘We gaan de dienstverlening naar een hoger plan brengen.’ Naast gezondheidsfunctionaris en directiesecretaris geeft het plan ook ruimte voor een flexibele schil met ZZP-ers die in te zetten zijn voor projecten en seizoenswerk.

ABFP-tarieven aangepast

Enige discussie was er nog over de tarieven van de ABFP-test voor het nakomelingenonderzoek. Het voorstel tot verhoging van de bijdrage voor de eigenaren van de paarden naar 995 euro stuitte vanuit de regio’s op weerstand. Als compromis koos de ledenraad voor een eigen bijdrage van 595 euro voor de eigenaar, 995 euro per paard voor de hengsteneigenaar en het KFPS komt dan op een bijdrage van 591,65 euro per paard. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Met het personeelsplan ingerekend werd de begroting voor 2024 goedgekeurd, inclusief een verlies van bijna 3 ton onderaan de streep. ‘We kiezen ervoor om de investering in kwaliteit voor het komende jaar uit het eigen vermogen te financieren’, aldus Miel Janssen. ‘En niet de contributie te verhogen.’ De verhoging van de tarieven blijft daarmee beperkt tot 2,7% en werd door de ledenraad goedgekeurd.

Enquête

De enquête die door de bezoekers van de themabijeenkomsten is ingevuld leverde 235 reacties op. Daaruit kon Frank Fokkens in de presentatie heel voorzichtig een lijn halen, waarbij regio’s op onderdelen soms best verschillend denken. Begin december zal de enquête online open gesteld worden zodat alle KFPS-leden – uit binnen- en buitenland – hun mening kunnen geven over de toekomst, fokkerij, integriteit en welzijn van het Friese paard en het stamboek. Hiermee gaat het KFPS een meerjarenstrategie opstellen voor 2024-2029 die in de voorjaarsvergaderingen gepresenteerd gaat worden. Op die voorjaarsvergadering zal ook het wijzigen van de statuten op de agenda komen te staan.