expand_more
search

KFPS-ledenraadsvergadering deel 2: Structuurcommissie kan werk voortzetten, geen nevensectie voor outcross

calendar_today 4 juli 2023

De ledenraad van het KFPS heeft op de vervolg-voorjaarsledenvergadering op maandag 3 juli besloten geen nevensectie te open om outcross/kruising Friese paarden te registreren. Daarnaast gaf de ledenraad mandaat aan de structuurcommissie om hun onderzoek naar de samensmelting van regio’s en fokverenigingen verder af te ronden.

Mening peilen over twee belangrijke thema’s

Tijdens de voorjaarsvergadering van de ledenraad op vrijdag 2 juni stonden er meer onderwerpen op de agenda dan er tijd was. Twee grote items waren blijven liggen en zodoende kwam de ledenraad in Marknesse bijeen om de meningen te peilen over deze twee thema’s.
De structuurcommissie, die onder andere tot doel heeft te onderzoeken in hoeverre een samensmelting van de KFPS regio’s en de fokverenigingen haalbaar is, kreeg van de ledenraad het verzoek hun onderzoek te vervolgen. Het is een onderzoek dat al enige jaren loopt en een toekomstbestendige organisatie nastreeft met de fokverenigingen als versterking tussen de KFPS en haar leden en opgenomen in de KFPS structuur het kloppend hart en fundament van het stamboek is.
Vanuit de regio’s varieerden de meningen van ‘absoluut niet’ tot ‘jazeker’, en alles daar tussenin als antwoord. Een aantal fokverenigingen is (zeer) terughoudend, onder andere omdat ze hun eigen cultuur koesteren, vragen heeft over hun rechtspositie en de financiën, en mist vertrouwen. Een ander deel juicht de samensmelting juist toe, merkt dat de regio’s met twee vergaderingen per jaar als activiteit een ‘lege huls’ zijn en ziet kansen om meer KFPS leden bij hun fokvereniging te betrekken en continuïteit voor hun evenementen waaronder de fokdag te borgen.

Geen nevensectie voor outcross

Het andere onderwerp dat op de agenda stond was de registratie van de kruisingen. Een aantal fokkers kruist (mondjesmaat) hun Friese paarden met andere rassen en klopt bij hun stamboek aan om de kruisingen te registreren. De ledenraad besloot met ruime meerderheid geen nevensectie op te zetten voor deze paarden, waarbij het gesloten houden van het stamboek (een in 1980 geformuleerd doel), het afwachten van het onderzoek ‘Behoud van het Friese paard’ en de mogelijkheid om bij andere stamboeken (waaronder KWPN en AES) te registreren de doorslag gaven. Het argument de gekruiste paarden te registreren, zonder het opzetten van een fokprogramma of het uitschrijven van een keuring, om daarmee eventueel in de toekomst van deze paarden gebruik te kunnen maken kreeg geen meerderheid. Ook de in 2013 geopende nevensectie, die opgezet was voor buitenlandse paarden zonder sluitende registratie, die maart 2023 voorlopig werd gesloten, blijft gesloten.

Start ontwikkeling strategisch plan

Extra punt op de vergadering was een kick off van het nog te ontwikkelen strategisch plan 2024-2029. De ledenraadsleden werden meegenomen in het KFPS in cijfers en konden op basis van prioriteiten aanbevelingen geven voor onderwerpen voor het meerjarenplan. Komende herfst zullen alle geledingen, leden en betrokkenen hierin meegenomen worden zodat het in de wintermaanden nader uitgewerkt kan worden. Voorjaar 2024 zal het samen met de meerjaren-begroting op de agenda van de ledenraad komen te staan voor instemming.