expand_more
search

Overleg bestuur en ledenraadsleden: ‘we praten niet over, maar mét elkaar’

calendar_today 20 september 2023

Met het vertrek van de twee KFPS bestuursleden afgelopen 14 september gaan het bestuur en de ledenraad met elkaar in gesprek.
Verschillende media besteden hier aandacht aan, maar de discussie over dit onderwerp wordt gevoerd waar het thuishoort en dat is de ledenvergadering. Of dit nu in de ledenraadsvergadering van 24 november is of eerder in een door meer dan 10 ledenraadsleden aangevraagde vergadering zal binnenkort duidelijk worden.

Veel gaat er goed

‘Er gaat een heleboel goed in ons stamboek’, geeft Jan Veldhuis, waarnemend voorzitter van het KFPS aan. ‘We hebben een prachtige Centrale Keuring gehad, vier dagen met de beste Friese paarden en de presentatie van de Jubileumshow, inmiddels zijn er zo’n 15.000 kaarten verkocht voor de Hengstenkeuring en de Jubileumshow, we zijn actief in 50 landen en keuren in 35 landen.’
Jan Veldhuis is nu tien maanden bestuurslid en heeft al een flink aantal zaken bij de kop gehad. ‘De automatisering is verouderd, er wordt gewerkt aan het professionaliseren van de inspectie, reglementen zijn aangepast. Met al die uitdagingen neem je als bestuur besluiten, maar vergeet niet: het gaat altijd in het belang van het Friese paard.’ Na de speech die Jan Veldhuis op de zaterdag van de Centrale Keuring hield, kon hij op veel complimenten rekenen. ‘Communicatie is van groot belang, maar dan wel op de goede manier. We praten niet over, maar mét elkaar.’

Uitvoeringsbepaling, geen reglement

De discussie tussen bestuur en ledenraad is ontstaan door de toevoeging van een hengst aan het CO. Zoals reeds eerder op de website gecommuniceerd, is bij bestuursbeslissing alsnog de jonge hengst Nero van de Vosjes Ster (Ulbrân 502 x Fabe 348) toegelaten aan het Centraal Onderzoek, ondanks dat hij geen volledige Rhino-vaccinatie had gehad. Na het uitgebreid raadplegen van veterinairen en de conclusie dat de groep hengsten adequaat beschermd is, kon de hengst alsnog instromen. Het bestuur kon dit besluit nemen omdat het binnen de uitvoeringsbepalingen valt en niet onder de reglementen.

Voor een tiental ledenraadsleden was dit aanleiding om een buitengewone besloten ledenvergadering aan te vragen. De beide bestuursleden wilden deze vergadering niet afwachten en hebben besloten om per direct uit het bestuur te treden. Zij gaven hierbij aan dat de cultuur binnen deze vereniging minder goed bij hen blijkt te passen dan zij aanvankelijk hadden voorzien.

 

Meer nieuws