expand_more
search

Toelichting bij instroming jonge hengsten Centraal Onderzoek

calendar_today 11 september 2023

Bij de aanlevering van Nero van de Vosjes Ster (Ulbrân 502 x Fabe 348) aan het Centaal Onderzoek is geconstateerd dat de Rhino-vaccinatie van de hengst nog niet volledig is. Op basis van deze constatering is de hengst weer naar huis gegaan. Na afstemming met de veterinair specialisten is besloten de hengst alsnog in te laten stromen. Aan dit bestuursbesluit liggen meerdere overwegingen ten grondslag.

De belangrijkste overweging vormt het risico op een Rhino-uitbraak. De overige hengsten zijn allemaal volledig gevaccineerd en Nero vertoonde geen ziekteverschijnselen. De groep hengsten als geheel is hiermee adequaat beschermd tegen een eventuele Rhino-uitbraak. Het risico op een Rhino-uitbraak is dit jaar beter gemanaged dan ooit. In de voorgaande jaren werd van de deelnemende hengsten geen volledige vaccinatie verlangd. De Rhino-vaccinatie van de aan het CO deelnemende hengsten wordt vereist op basis van de uitvoeringsbepaling. Deze uitvoeringsbepaling wordt door het bestuur vastgesteld en is door het bestuur voor 2023 aangescherpt.

Het doel van het KFPS met het vraagprogramma in het hengstenselectietraject is om uit een zo breed mogelijk aanbod van hengsten te kunnen selecteren. Zonder bestuursbesluit zou een eventuele herkansing voor het CO pas over een jaar aan de orde zijn. Dit in tegenstelling tot een keuring, ABFP of IBOP waarbij de herkansing vaak op kortere termijn mogelijk is. Feit blijft dat de inzender van Nero een fout heeft gemaakt. Hiervoor is als straf een administratieve sanctie opgelegd van € 2500 die inmiddels is voldaan. Het bestuur is van mening met dit besluit in het belang van de vereniging te hebben gehandeld.

Obbe fan ‘e Lange Ekers

Obbe fan ‘e Lange Ekers (Teun 505 x Hessel 480) had in het voortraject van de hengstenselectie de aantekening meegekregen dat hij nog een extra röntgenologisch onderzoek. Dit extra onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en hier is een herbeoordeling op aangevraagd. Dit wordt ter beoordeling voorgelegd aan de veterinair specialisten. Op basis hiervan zal worden besloten of Obbe wel of niet alsnog zal kunnen instromen.