expand_more
search

Toplijst fokwaarden merries kent nieuwe lijstaanvoerder en veel nieuwkomers

calendar_today 19 april 2023

De nieuwe toplijst met fokwaarden van merries is langer en breder geworden. Waar vorig jaar nog 1852 merries een totaalindex van 107 of hoger scoorden, dit jaar zijn dat er 2293. Het aantal nieuwe merries en die met een laag verwantschap is bovendien gegroeid.

Toplijst merries met totaalindex van 107 en hoger

Toplijst merries met totaalindex van 107 en hoger, én laagverwant

Lijstaanvoerder Byp van ‘t Lansink

De lijstaanvoerder is Byp van ‘t Lansink Kroon AAA (Alwin 469 x Beart 411) die een totaal exterieur van 112 combineert met 113 voor beweging en 95 voor bloedspreiding. Zij was meteen ook de hoogste stijger met +5 punten totaalindex. De merrie die de afgelopen jaren steevast de lijst aanvoerde, Miranda v.d. Olde Mette Moate Ster Sport AAA (Beart 411 x Nammen 308) staat nu op plek 5. Voor fokwaarde beweging blijft Miranda overigens de hoogste met 114. De hoogste fokwaarde voor exterieur komt op conto van drie merries met een fokwaarde van 115: Joy van de Meikade Ster AA (Tiede 501 x Pier 448), Klaske van de Lage Landen Ster (Alwin 469 x Onne 376) en Liefke van de Oude Kleefsebaan Ster (Tiede 501 x Uldrik 457).

Alwin 469 neemt stokje Beart 411 over

Als vader heeft Alwin 469 dit jaar nipt de koppositie van meest voorkomende vader in de toplijst ingenomen. Daarmee verbrak Alwin 469 de jarenlange hegemonie van Beart 411, die in deze toplijst dicht erachter op plek 2 terecht komt. Ook Doaitsen 420, Jehannes 484 en Norbert 444 drukken met zo’n 100 dochters elk, hun stempel.
De eerste merrie die met een fokwaarde 108 hoog scoort op bloedspreiding is de nummer vier van de lijst Hanne T. van ‘e Boppelannen Ster AA (Omer 493 x Doaitsen 420). Hanne is één van de nieuwe jonge merries in de lijst die een totaalindex hoger dan 112 scoren. Dat geldt ook voor Lobke fan der Byl Kroon AAA (Alwin 469 x Doaitsen 420), Loeke fan ‘t Hoolven Kroon AAA (Tiede 501 x Pier 448) Joy van de Meikade Ster AA (Tiede 501 x Pier 448), Jildou Stal de Oergong Kroon AAA (Ulbrân 502 x Jerke 434), Lavente van de Meikade Ster (Tiede 501 x Beart 411), Jutta van ‘t Wilbroek Ster (Tiede 501 x Tymon 456), Jenneke fan Dulve Kroon AA (Tiede 501 x Tsjalke 397), Jara fan Dulve Ster (Alwin 469 x Jasper 366) en Lutske H Ster AAA (Tjebbe 500 x Alwin 469).

Naast Model, Kroon en heel veel Stermerries kent de lijst ook nog ruim 400 stamboekmerries met op koppositie nieuwkomer Louka fan ‘e Grupstal Stb AA (Tjebbe 500 x Norbert 444). Het verwantschap loopt van 14,5% tot en met 19%.

Omer 593 aanvoerder laagverwante toplijst

Wanneer de toplijst nog de extra voorwaarde van 16,5% of lager verwantschap krijgt blijven er 101 merries die in de laagverwante lijst terecht komen. Daarbij is Omer 593 met 20 dochters hofleverancier, met Doaitsen 420 en zijn 16 dochters als goede tweede. Bovendien zijn een zestal genetisch interessante Bijboek-merries, waarvan vijf dochters van Tjalf 443, opgenomen in de lijst, allen gefokt door Doorndraai Friesian Stud in Zuid Afrika. De eerste merrie op de laagverwante lijst is de eerder genoemde Hanne T. fan ‘e Boppelannen gevolgd door Romy H. fan Twillens Model Sport AAA (Gjalt 426 x Sape 381) Femke van ’t Kempke Kroon AA (Omer 493 x Anton 343), Hetty van Bungarten (Omer 493 x Anders 451) en Ylse-Onyx fan ‘ e Boppelannen (Beart 411 x Naen 264) allen met een totaalindex van 112. Hoogst genoteerde stamboekmerrie is Liza fan de Kadyk (Omer 493 x Erik 351).

Welke merries in de toplijst?

De toplijst is een uitdraai met de volgende selectiecriteria:
• Betrouwbaarheid exterieur en beweging minimaal 30%
• Totaalindex minimaal 107
• T/m 20 jaar – geboren vanaf 2003
• Alle gemelde overleden merries zijn verwijdert
• Een verwantschap van 16,5% of lager als extra voorwaarde voor de lijst met laagverwante merries

Toelichting gebruik fokwaarden

Fokwaarden zijn een hulpmiddel bij het maken van juiste paringscombinaties. Fokwaarden van 96 – 104 zijn gemiddeld. De waarden die daarbuiten zitten betreft de meer extremen. Hoe groter de afwijking hoe groter het te verwachten effect. Hierbij is de mate van betrouwbaarheid belangrijk. Dit geeft de mate van nauwkeurigheid weer van het beeld van de werkelijke genetische aanleg. Hoe hoger de betrouwbaarheid hoe beter het beeld van de werkelijke genetische aanleg. Naast de exterieur en bewegingskenmerken zijn van de meeste stamboekhengsten ook fokwaarden beschikbaar van de (competitie)sport en het karakter. Voor merries zijn deze nog niet voldoende betrouwbaar om te publiceren, dat neemt niet weg dat dit belangrijke kenmerken zijn.
De fokwaarden voor totaal-exterieur en totaal-beweging zijn het gemiddelde van de onderliggende kenmerken vermenigvuldigd met 1,25 om voor de totaal-fokwaarden ook een spreiding van 4 te krijgen. De bloedspreiding heeft eveneens een spreiding van 4. In de totaalindex worden exterieur en beweging ingewogen in de verhouding 40:60. Daarnaast wordt het verwantschap ingewogen op een wijze dat selectie op basis van totaalindex niet leidt tot een inteelttoename. In de basis is dit 80:20, exterieur/beweging ten opzichte van bloedspreiding, waarbij eveneens toegewerkt is naar een spreiding van 4. De berekening zal komend jaar beoordeeld en geoptimaliseerd worden.