Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

Vacature fokkerijraad

calendar_today 12 april 2021

Taakstelling fokkerijraad

De fokkerijraad is verantwoordelijk voor de formulering van het fokdoel en het fokkerijbeleid. De fokkerijraad adviseert hier het Algemeen Bestuur van het KFPS. Actuele beleidsterreinen waarmee de fokkerijraad zich bezighoudt zijn weergegeven in het jaarplan. U kunt hier het jaarplan van de fokkerijraad bekijken.

De zittingsduur is maximaal 4 jaar, met de mogelijkheid tot een herbenoeming van 4 jaar.

Profielschets algemeen

De benoeming tot lid van de fokkerijraad mag niet leiden tot verstrengeling van belangen noch direct, noch indirect. De kandidaat dient:

  • over aantoonbare kennis te beschikken tav de fokkerij van Friese paarden
  • over aantoonbare kennis te beschikken tav de sport en het gebruik van Friese paarden
  • over aantoonbare kennis te beschikken van genetica in het algemeen
  • qua kennis en ervaring een kwalitatieve meerwaarde te kunnen leveren aan de doelstelling van de fokkerijraad

Aanmelding als fokkerijraadslid

Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de fokkerijraad, dan kunt u zich vóór 1 oktober 2021 aanmelden bij het KFPS. Dit dient te gebeuren door het opsturen van een CV en een schriftelijke motivatie. Passende kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. U kunt uw brief sturen naar:

Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden Stamboek’
t.a.v. Mevr. Eveline van Kooten
Postbus 624
9200 AP Drachten

of per mail naar [email protected]

Deel dit bericht

Meer nieuws