expand_more
search

Vacature fokkerijraad

calendar_today 12 september 2023

Taakstelling fokkerijraad

De fokkerijraad is verantwoordelijk voor het bevorderen van de fokkerij, het evalueren van de opgedane ervaringen met betrekking tot de fokkerij en de formulering van het fokdoel en het fok- en selectiebeleid. De fokkerijraad adviseert hier het Bestuur van het KFPS. Actuele beleidsterreinen waarmee de fokkerijraad zich bezighoudt zijn weergegeven in het jaarplan. U kunt via deze link het jaarplan van de fokkerijraad bekijken.

De zittingsduur is maximaal 4 jaar, met de mogelijkheid tot een herbenoeming van 4 jaar. De Fokkerijraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. De totale tijdsinvestering bedraagt circa één dag per maand.

Profielschets algemeen

De benoeming tot lid van de fokkerijraad mag niet leiden tot verstrengeling van belangen noch direct, noch indirect. De kandidaat dient:

  • lid te zijn van het KFPS;
  • over aantoonbare kennis te beschikken ten aanzien van de fokkerij van Friese paarden;
  • over aantoonbare kennis te beschikken van genetica in het algemeen;
  • over kennis te beschikken ten aanzien van de sport en het gebruik van Friese paarden;
  • qua kennis en ervaring een kwalitatieve meerwaarde te kunnen leveren aan de doelstelling van de fokkerijraad.

Aanmelding als fokkerijraadslid

Bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de fokkerijraad, dan kunt u zich vóór 18 september 2023 aanmelden bij het KFPS. Dit dient te gebeuren door het opsturen van een CV en een schriftelijke motivatie. Passende kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. U kunt uw brief sturen naar:

Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden Stamboek’
t.a.v. Mevr. Nynke Bakker
Postbus 624
9200 AP Drachten
of per mail naar [email protected]

Klik hier voor de advertentie