expand_more
search

Voordracht aanvulling KFPS bestuur, ledenraad kiest nieuwe voorzitter

calendar_today 21 oktober 2023

Op de extra ledenraadsvergadering van het KFPS op vrijdagavond 20 oktober heeft de ledenraad Murk de Jong verkozen tot haar nieuwe voorzitter van de ledenraad, met Jan-Hein Stadhouders als vice-voorzitter. Voor het bestuur wordt Frank Fokkens voorgedragen als nieuw lid, KFPS ambassadeurs Detlef Elling en Jan Raaijmakers zullen het bestuur eerst als adviseurs versterken.

Voorzitter en vice-voorzitter ledenraad

Deze ledenraadsvergadering is een vervolg op de buitengewone ledenraadsvergadering van 6 oktober. Op voordracht van de Vertrouwenscommissie van het KFPS, die de afgelopen weken veel gesprekken heeft gevoerd, heeft de ledenraad vanuit haar leden Murk de Jong als hun voorzitter verkozen en Jan-Hein Stadhouders als vice-voorzitter. ‘Mijn doelstelling is een goed functionerende ledenraad op één lijn te krijgen’, aldus de kersverse voorzitter die het belang van goede communicatie noemde. ‘Waarbij er respectvol en doelgericht met elkaar wordt omgegaan. Vandaag zijn de eerste stappen gezet om daar te komen, en dat proces wil ik graag begeleiden.’

Voordracht aanvulling bestuur

Uit de vergadering is een voordracht gekomen voor het aanvullen van het bestuur, dat momenteel alleen bestaat uit Miel Janssen. Vanuit de ledenraad is Frank Fokkens met ruime meerderheid verkozen om zitting in het bestuur te nemen. Deze benoeming is onder voorwaarde van advisering over de benoeming door de Integriteitscommissie. Frank Fokkens noemde de sfeer in de vergadering positief kritisch met een stijgende lijn in saamhorigheid. ‘Er zijn zaken kritisch verwoord, wat overheerst is de noodzaak om vooruit te kijken naar een nieuwe fase van meer verbinding en communicatie. We hebben nog wel wat te managen.’ De drijfveer is een betere toekomst voor het Friese paard, benoemt hij het gemeenschappelijke doel. ‘Mijn doel is rust in de organisatie en het bestuur te brengen. We zijn een koninklijke vereniging. Ik hoop dat we dat koninklijke met elkaar kunnen onderstrepen.’

Tijdelijke bestuursfunctie KFPS ambassadeurs

Op voordracht van de vertrouwenscommissie zullen de KFPS ambassadeurs Detlef Elling en Jan Raaijmakers het bestuur versterken, zij het in eerste instantie als adviseurs. Door de tijdelijke benoeming wenst de vertrouwenscommissie de recente bestuurlijke kennis en ervaring van beide heren binnen de vereniging te benutten en kennisoverdracht aan nieuw te installeren bestuursleden mogelijk te maken. Voor een aanstelling als tijdelijk bestuurslid is een statutenwijziging noodzakelijk om ze binnen vier jaar na hun afzwaaien weer opnieuw in te kunnen laten stromen als bestuurslid. De ledenraad heeft ingestemd om deze statutenwijziging op de agenda te zetten van de najaarsledenraadsvergadering van 24 november aanstaande. Het doel is het bestuur uiteindelijk aan te vullen tot vijf personen. Voor het vijfde bestuurslid loopt al langer een procedure die komende weken tot een afronding en een voordracht kan komen. Het bestuur zal onderling de taakverdeling bepalen.

Onderzoek Mastenbroek als fundament

Naast de verkiezingen en voordrachten werd door bestuurslid Miel Janssen de aanbevelingen uit het rapport Mastenbroek nog extra aangehaald als een belangrijk fundament om te werken aan verbeteringen binnen het stamboek. Daarbij vroeg hij ook aan de ledenraad om actie te ondernemen en betrokkenheid te tonen bij het uitvoeren hiervan. ‘Zodat opbouwende kritiek en respect de basis zijn voor volgende vergaderingen. De tijd is er nu rijp voor.’