expand_more
search

De vereniging

De Koninklijke vereniging het Friesch Paarden-Stamboek

De Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’ (KFPS) registreert sinds 1879 Friese Paarden. Vandaag de dag staan wereldwijd meer dan 70.000 paarden ingeschreven en telt het stamboek ruim 11.000 leden. Buiten Nederland zijn deze leden georganiseerd in eigen landelijke verenigingen, die nauwe banden onderhouden met het KFPS. De Nederlandse leden zijn veelal aangesloten bij fokverenigingen, die jaarlijks een groot aantal activiteiten organiseren, waaronder de eigen fokdag en diverse studieavonden.

Het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek heeft als doel het behouden, verbeteren, bevorderen van het welzijn en het promoten van het Friese paard met zijn karakteristieke exterieur, gangen en karakter. Het KFPS streeft ernaar haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het vaststellen van het fokdoel, het fok- en selectiebeleid
  • Het aanleggen van een register
  • Paarden voor opname in een register te keuren en te beoordelen
  • Te streven naar een systematische toepassing van wetenschappelijke kennis op het gebied van de fokkerij
  • Het stimuleren van het gebruik van het Friese paard in de (recreatieve) sport
  • Alles te doen wat tot het in het artikel gestelde doel bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords

Ledenraad

Het KFPS is uitgegroeid tot een grote vereniging met leden over de gehele wereld. Om goed en professioneel te besturen is door de leden in 2006 een ledenraad gekozen. Dit is het hoogste orgaan binnen het KFPS. De ledenraad bestaat uit een college van maximaal 39 personen, gekozen uit de Nederlandse en buitenlandse regio’s. In Nederland zijn de leden van het KFPS verdeeld in 10 regio’s. Deze regio’s komen zoveel mogelijk overeen met de gebieden van de huidige fokverenigingen. Buiten Nederland zijn de ledenraadsleden van het KFPS verdeeld in drie regio’s: Duitsland, USA/Canada en overige buitenlanden. Onder overige buitenlanden vallen alle landen behalve Duitsland, USA en Canada.

Regio’s mogen minimaal twee KFPS leden afvaardigen naar de Ledenraad. Als regio’s meer dan 500 KFPS-leden tellen, dan mogen zij het maximum van drie KFPS-leden afvaardigen naar de Ledenraad. Buitenlandse regio’s mogen elk drie KFPS-leden afvaardigen naar de Ledenraad.