In verband met een cursus is het Stamboekkantoor op vrijdag 24 mei gesloten. Onze excuses voor het ongemak.

expand_more
search

Veelgestelde vragen

Onderstaande informatie is geldig voor directe leden van het KFPS. Bent u lid van één van onze buitenlandse dochterverenigingen en wilt u geïnformeerd worden over één van onderstaande punten? Neem dan contact met ons op via [email protected] zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van de voor u geldende situaties.

 

1. Ledenadministratie

1.1 Hoe word ik lid, of donateur, of Royal Friesian Friend?

Als u een Fries paard heeft gekocht dan kunt u uw naam en adres achterop het stamboekpapier schrijven en deze naar ons op sturen om lid te worden en uw paard op naam te registreren. Heeft u geen Fries paard gekocht, maar wilt u wel lid worden? Dan kunt u zich via de site, de mail, of per brief aanmelden. Donateurs en Royal Friesian Friends kunnen zich ook via de site, de mail, of per brief aanmelden.

1.2 Hoe kan ik het lidmaatschap opzeggen?

Opzeggen kan per nieuw kalenderjaar. U kunt dit alleen schriftelijk doen vóór 10 december voor het nieuwe kalenderjaar. Dit mag per brief of per mail naar [email protected]. U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. Let op: het lidmaatschap is persoonsgebonden en wordt niet automatisch beëindigd bij verkoop of overlijden van uw paard.

1.3 Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

Adreswijzigingen kunt u zelf via MijnKFPS aanpassen, maar u kunt het ook schriftelijk aan ons doorgeven per mail of telefoon.

1.4 Wat moet ik doen als ik ga verhuizen naar het buitenland?

Bij verhuizing naar het buitenland kunt u uw adreswijziging schriftelijk (per mail of per brief) doorgeven aan het stamboek. U blijft lid van het KFPS. Als wij een dochtervereniging in het betreffende land hebben, dan wordt uw lidmaatschap bij het KFPS op 31 december van dat betreffende jaar beëindigd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging. U kunt zich vervolgens per januari van het nieuwe jaar aanmelden bij de buitenlandse vereniging. Bent u lid van die betreffende buitenlandse vereniging, dan bent u indirect lid van het KFPS.

1.5 Wanneer krijg ik een inlogcode voor MijnKFPS?

Zodra u zich heeft aangemeld als lid van het KFPS krijgt u per post of per mail een inlogcode toegestuurd. Deze code zal pas volledig werken als wij de contributie hebben kunnen incasseren.

1.6 Hoe kan ik betalen?

U kunt betalen via een bankoverschrijving of via MijnKFPS. Als u ingelogd bent kunt u uw facturen inzien en betalen via Ideal, Paypal of Creditcard.

2. Phryso

2.1 Hoe kan ik mij abonneren op het maandblad Phryso?

Elk lid of donateur ontvangt 10 keer per jaar de Phryso. Royal Friesian Friends kunnen zelf aangeven of zij de Phryso het gehele jaar, 4x per jaar of helemaal niet willen ontvangen.

2.2 Kan ik foto’s uit de Phryso bestellen?

U kunt hiervoor contact opnemen met de betreffende fotograaf (naamsvermelding bij foto) of met MediaPrimair, via [email protected].

2.3 Kan ik een advertentie plaatsen in de Phryso?

Dat kan via MediaPrimair, via telefoon: 033-7200272 of via mail: [email protected].

3. Registratie paarden

3.1 Met welke letters moet de naam van mijn veulen beginnen?

Dit wordt automatisch aangegeven als u het veulen registreert via MijnKFPS.

3.2 Kan ik de naam van mijn Friese paard veranderen?

Nee, dat is niet mogelijk, tenzij het een veulen betreft die nog niet gekeurd of gechipt is. Er is dan wel toestemming van de fokker nodig.

3.3 Ik heb nog geen geboortebericht/geboortebevestiging ontvangen

Deze worden niet meer per post verstrekt. Via MijnKFPS kunt u uw veulen aanmelden, na aanmelding kunt u een dag later de geboortebevestiging downloaden in MijnKFPS.

3.4 Hoe kan ik mijn veulen registreren?

Om uw veulen te registreren bij het KFPS moet uw merrie op uw naam geregistreerd zijn bij het KFPS. Tevens dient u lid te zijn van het KFPS. U kunt uw veulen via MijnKFPS registreren. Het veulen moet binnen 14 dagen na geboorte bij ons geregistreerd te zijn. Is de merrie nog niet op uw naam geregistreerd, dan kunt u eerst de merrie op uw naam laten registreren en lid worden van het KFPS. Ook dan dient u het veulen binnen 14 dagen na geboorte te registreren via MijnKFPS. Is het veulen bijna 14 dagen oud of ouder, neem dan even telefonisch contact met ons op.

3.5 Hoe kan ik een Fries paard op naam registreren?

U kunt uw naam en adres op de achterzijde van het stamboekpapier schrijven en het stamboekpapier naar ons toesturen. U ontvangt dan van ons een factuur voor overschrijvingskosten, statiegeld (borg stamboekpapier) en, indien u nog geen lid bent, contributie en eenmalig entreegeld. Zodra de factuur is voldaan sturen wij het stamboekpapier retour. Ook kunt u alleen het paspoort op uw naam registreren. Hiervoor kunt u het paspoort naar ons toesturen. Om een paspoort op naam te laten registreren hoeft u geen lid te worden van het KFPS. U ontvangt een factuur voor overschrijvingskosten paspoort. Zodra deze voldaan is wordt het paspoort retour gestuurd.

3.6 Waar kan ik mijn veulen chippen?

De dierenarts of chipconsulent kan uw veulen aan huis chippen. De dierenarts/chipconsulent zal daarvoor een de geboortebevestiging moeten invullen. Deze kunt u via MijnKFPS downloaden. U kunt uw veulen ook laten chippen op een keuring. U kunt dan de geboortebevestiging aan de chipploeg overhandigen. Het chippen van het veulen dient binnen 6 maanden en in het jaar van geboorte plaats te vinden. Indien het veulen te laat gechipt wordt zal er een DNA-onderzoek moeten plaatsvinden.

3.7 Kan ik een kopie van het stamboekpapier mailen?

Nee, in alle voorkomende gevallen heeft het KFPS het originele document nodig.

3.8 Wanneer krijg ik mijn stamboekpapier/paspoort retour?

Het stamboekpapier/paspoort wordt verstuurd als de betreffende factuur is voldaan.

3.9 Wanneer krijg ik mijn statiegeld terug?

Het statiegeld wordt aan de “oude” eigenaar geretourneerd zodra het stamboekpapier overgeschreven wordt op naam van de nieuwe eigenaar. Hiertoe moet het stamboekpapier dus ingeleverd worden bij het KFPS. Wel dient de “oude” eigenaar hiervoor lid te zijn van het KFPS.

3.10 Kan ik ook een duplicaat krijgen van een stamboekpapier/paspoort?

Op onze website onder het kopje Stamboek – Aanvraagformulieren vindt u een formulier voor de aanvraag van een duplicaat papier/paspoort. Dit formulier kunt u invullen en samen met een dierenartsverklaring naar ons opsturen. Op de dierenartsverklaring moet het chipnummer van het paard, de (eventuele) aftekeningen, een stempel van de praktijk en de handtekening van de dierenarts vermeld staan. We ontvangen dit graag via een officieel document (op briefpapier) van de dierenartspraktijk. U ontvangt van ons een factuur voor het duplicaat. Zodra de factuur betaald is zal het duplicaat papier/paspoort worden afgegeven.

3.11 Wat moet ik doen als mijn Friese paard gestorven is?

U kunt het stamboekpapier terugsturen naar het stamboek met de vermelding waaraan het paard is gestorven. Als u lid bent van het KFPS en u heeft het stamboekpapier op naam geregistreerd, dan ontvangt u het statiegeld retour. U kunt het stamboekpapier weer retour ontvangen. Dit kunt u aangeven als u het stamboekpapier aan ons toestuurt. Het paspoort behoort bij het paard en moet u meegegeven worden aan de instantie die uw paard afvoert. Mocht dit niet gebeuren, dan dient u het paspoort ook naar het KFPS te verzenden.

3.12 Is mijn paspoort nog geldig volgens de nieuwe EU-regelgeving?

Ieder paspoort moet voorzien zijn van een hoofdstuk medische behandeling. De paspoorten met een ‘gele omslag’, hebben niet altijd een hoofdstuk medische behandeling. Er zal dan een los inlegvel bij moeten zitten. Zit dat niet in het gele paspoort, dan dient u een nieuw paspoort aan te vragen. Op onze website onder het kopje “ fokkerij-duplicaten” kunt u een formulier downloaden voor de aanvraag van een vervangend paspoort. Dit formulier stuurt u ingevuld samen met het oude paspoort naar ons toe. U ontvangt een factuur voor een vervangend paspoort en na betaling van de factuur wordt het nieuwe paspoort naar u toegestuurd. In dit paspoort komt tevens een vermelding te staan dat het paard niet voor menselijke consumptie aangeboden mag worden. De rode paspoorten voldoen wel aan de nieuwe EU-regelgeving.

3.13 Ik heb geen ruimte meer op de entingpagina’s in het paspoort. Moet ik een nieuw paspoort aanvragen?

Alleen als u een geel paspoort heeft moet u een nieuw paspoort aanvragen. Op de website vindt u onder het kopje “ fokkerij-duplicaten” een formulier voor een vervangend paspoort. Deze vult u in en stuurt deze met het oude paspoort naar ons toe. Het rode paspoort kan in de meeste gevallen aangevuld worden. U kunt dan het paspoort insturen met daarbij een briefje dat het paspoort vol is.

3.14 Melding RVO

Als houder van paarden, pony’s, ezels en zebra’s (paardachtigen) moet u een melding doorgeven in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van het RVO. Melden in het I&R-systeem doet u alleen als het dier langer dan 30 dagen op uw locatie staat. Dit geldt vanaf 21 april 2021. Als houder van een locatie moet u binnen 7 kalenderdagen een melding doorgeven. Staat het paard in pension dan dient de pensionhouder dit voor u te doen.

4. Keuring

4.1 Waar kan ik mijn Friese paard laten keuren en hoe kan ik deze aanmelden?

Indien uw Fries is ingeschreven bij het KFPS en u bent lid, dan kunt u uw paard op een stamboekkeuring, fokdag of locatiekeuring aanbieden. De aanmelding doet u via MijnKFPS. Als u het paard aanmeldt voor een fokdag dient u vaak ook lid te zijn van de betreffende fokvereniging. Hiervoor dient u contact op te nemen met de fokvereniging die de fokdag organiseert. Indien u naar een locatiekeuring wilt dan dient u voor het aanmelden bij de locatie na te vragen of u daar terecht kunt. Pas daarna kunt u het paard aanmelden via MijnKFPS. Er geldt wel een uiterlijke aanmelddatum, deze staat vermeld bij de keuringsdatum in de agenda.

4.2 Is mijn Friese paard wel echt aangemeld voor de keuring?

Via de website www.kfps.nl (keuringen – startlijsten en uitslagen) kunt u, na aanmelding, zien of uw paard daadwerkelijk is aangemeld. Staat uw paard er niet bij? Dan is uw aanmelding niet goed gegaan en dient u het paard opnieuw aan te melden via MijnKFPS.

4.3 Kan ik mijn Friese paard afmelden voor de keuring?

Dat is mogelijk met een dierenartsverklaring. Indien deze niet wordt ingeleverd dan worden er afwezigheidskosten in rekening gebracht. Paarden die ziek zijn, en waar een dierenartsverklaring van verstrekt is, kunnen weer worden aangemeld voor een latere keuring.

4.4 Wanneer wordt de catalogus verstuurd?

Ongeveer een week van te voren krijgt u een catalogus toegestuurd.

4.5 Waar moet een Fries paard aan voldoen op de keuring?

De voorwaarden kunt u vinden in het keuringsreglement op onze site.

4.6 Hoe bereid ik mijn veulen voor voor een keuring?

Wanneer u met uw veulen naar de keuring wilt gaan vraagt dat enige voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan het meenemen van de geboortebevestiging, het vaccinatiebeleid en wanneer u uw veulen laat chippen. Praktische informatie hierover kunt u vinden via deze link.

4.7 Waarom wordt een Fries paard op een keuring niet opgenomen?

Helaas kunnen wij u de reden niet geven. Dit wordt op de keuring vaak vermeld. Heeft u dat gemist, dan kunt u altijd na afloop van de keuring naar de jury lopen en de reden opvragen. Bij stamboek opname zult u een lineair score formulier thuisgestuurd krijgen. Vaak ziet u aan dit scoreformulier wel waarom een paard niet opgenomen is. Het score formulier kunt u later ook terug vinden via MijnKFPS, onder mijn keuringen. Dit geldt ook voor de punten voor sterverklaring.

5. Informatie

5.1 Hoe kan ik informatie van mijn Friese paarden inzien?

Als u lid bent kunt u bepaalde paardgegevens vinden via MijnKFPS. U kunt alleen alle gegevens van de paarden inzien waarvan het stamboekpapier op uw naam geregistreerd staat en u kunt beperkte gegevens van paarden inzien, waarvan het stamboek papier niet op uw naam staat.

5.2 Hoe kan ik een inteeltberekening aanvragen?

U kunt inteelt laten berekenen via MijnKFPS. Ook wordt hierbij het verwantschapspercentage weergegeven en in de meeste gevallen ook de geschatte fokwaarden. Dit laatste is alleen van toepassing als uw merrie in een van de voorgaande jaren op de keuring is geweest.

5.3 Hoe kan ik zien of een merrie drager is van het waterhoofd- en/of dwerggen of vosfactor?

Als u het stamboekpapier van de merrie op naam heeft dan kunt u dit in MijnKFPS zien onder de paardgegevens.

6. Import paarden

6.1 Ik wil graag een paard naar Nederland importeren. Wat moet ik hier precies voor regelen?

Een correcte registratie van een geïmporteerd paard bestaat uit twee stappen:

  1.  Heeft u een paardachtige geïmporteerd en blijft deze langer dan 30 dagen bij u? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een Nederlandse paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi). Voor Friese paarden is dat het KFPS. De ppi controleert het paspoort en zorgt voor de eerste registratie (importmelding) van uw dier in Identificatie & Registratie (I&R). Een ppi mag een kostendekkend bedrag vragen voor het werk dat zij hiervoor uitvoeren. Klik hier voor een lijst met Nederlandse ppi’s. Klik hier voor meer informatie over import van paardachtigen. Hier leest u ook welke uitzonderingen er zijn.
  2. Klik hier om het dier op uw unieke bedrijfsnummer (UBN) aan te melden. Wanneer uw ppi de eerste registratie in I&R heeft gedaan, kiest u voor ‘paarden eerste keer op UBN aanmelden’. Na het inloggen meldt u het dier op uw UBN aan met een aanvoermelding. Let op dat de aanvoerdatum niet eerder is dan de importdatum. Na het opslaan van de gegevens staan de dieren op de stallijst van uw UBN. U vindt de stallijst op het Dasboard (Mijn I&R). Klik hier voor meer informatie over het aanmelden van dieren op uw UBN.

7. Overige vragen

7.1 Waar kan ik een Fries paard kopen?

Het KFPS houdt zich niet bezig met de aan- en verkoop van Friese paarden. De hengstenhouders kunnen u misschien verder helpen. Tevens zal er in de toekomst weer een KFPS Marktplaats op de website toegevoegd worden waar onze leden hun paarden kunnen aanbieden.

7.2 Hoe kan ik een beschermde stalnaam aanvragen?

U kunt dit schriftelijk (per mail) aan ons doorgeven. De aangevraagde stalnaam wordt eerst in de Phryso gepubliceerd. Onze leden krijgen dan een aantal weken om bezwaar aan te tekenen. Bij goedkeuring ontvangt u een factuur voor inschrijving (eenmalig). Daarna ontvangt u jaarlijks een factuur voor het abonnement. De beschermde stalnaam is alleen binnen het KFPS beschermd.

7.3 Hoe kan ik een boek, of ander materiaal, bestellen?

Het KFPS promotiemateriaal kunt u aanschaffen bij ons op het stamboekkantoor of in de winkel en online bij www.tweespan.nl.

7.4 Heeft u voor mij het telefoonnummer/adres van ?

In verband met de wet op de privacy mag het KFPS geen gegevens aan derden verstrekken. Wel kunnen wij voor u contact opnemen met de betreffende persoon met de vraag of zij contact met u willen opnemen. Verzoeken hiertoe kunt u schriftelijk per-mail doen.