In verband met een cursus is het Stamboekkantoor op vrijdag 24 mei gesloten. Onze excuses voor het ongemak.

expand_more
search

De fokverenigingen

Door de toenemende mechanisatie van het boerenbedrijf werden paarden overbodig rond de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Het Friese paard heeft dan ook aan de rand van de afgrond gestaan. Fokverenigingen hebben ervoor gezorgd dat het Friese paard is blijven bestaan als enige fokzuivere paardenras in Nederland. Iets waarop we tot de dag van vandaag trots op kunnen zijn.

Fokdagen en stamboekkeuringen

De fokdagen worden jaarlijks door de fokverenigingen georganiseerd. Daarnaast organiseren de verenigingen jaarlijks ook een aantal bijeenkomsten waarin de leden worden bijgepraat en bijgeschoold over fokkerijzaken, afgewisseld met bijeenkomsten over het gebruik van het Friese paard. Ook organiseren ze gezamenlijk een dressuur- en mencompetitie welke deelnemers kunnen afsluiten in een waardig kampioenschap aan het einde van het seizoen.

De fokverenigingen zijn verenigd in het overlegorgaan: De Twaalf. Ze behartigen gezamenlijk de belangen van de leden. Tweemaal per jaar hebben ze overleg met het stamboek over alles aangaande de fokverenigingen. Naast de fokverenigingen in België en Duitsland zijn er tien fokverenigingen in Nederland.

Adressen van de Fokverenigingen:

Fokvereniging ‘Groningen-Drenthe Combinatie’, Peize e.o.
Secretaris: Janet van der Ark
E-mail: [email protected]
Website: www.fokvereniginggroningendrenthe.nl

Fokvereniging ‘Het Friesche Paard Midden-Nederland’, Ermelo e.o.
Secretaris: Marlies Bloemendal
E-mail: [email protected]
Website: www.frieschepaardmn.com

Fokvereniging ‘Het Friese Paard’, Wolvega e.o.
Secretaris: Afke Zandvliet Elshof
E-mail: [email protected]
Website: www.friesepaardwolvega.nl

Fokvereniging ‘Het Friese Paard in Noord- en Zuid Holland’
Secretaris: Anouk Glas
E-mail: [email protected]
Website: www.frieschepaard.nl

Fokvereniging ‘It Fryske Greidhynder’, Oldeboorn e.o.
Secretariaat: Helga Flapper
E-mail: [email protected]
Website: www.itfryskegreidhynder.nl

Fokvereniging ‘It Fryske Hynder’, Sneek e.o.
Secretaris: Nadia den Hollander
E-mail: [email protected]
Website: www.itfryskehynder.eu

Fokvereniging ‘Ta it Bihâld’, Noord-Oost Friesland
Secretaris: E. Spoelstra
E-mail: [email protected]
Website: www.taitbihald.nl

Fokvereniging ‘Het Friesche Paard’, Zuid Nederland
Secretaris: Jan Raaijmakers
E-mail: [email protected]
Website: www.friesepaardzuidnederland.nl

Fokvereniging ‘Het Friese Paard Limburg’
Secretaris: Emilie-Julie Bos
E-mail: [email protected]
Website: www.friesepaardlimburg.nl

Vereniging ‘Friesch paard Oost Nederland’
Secretaris: Liesanne Teunissen
E-mail: [email protected]
Facebook: @Fokvereniging Oost Nederland