KFPS logo

Stamboek

Fokverenigingen

Door de toenemende mechanisatie van het boerenbedrijf werden paarden overbodig rond de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Het Friese paard heeft dan ook aan de rand van de afgrond gestaan. Fokverenigingen hebben ervoor gezorgd dat het Friese paard is blijven bestaan als enige fokzuivere paardenras in Nederland. Iets waarop we tot de dag van vandaag trots op kunnen zijn.

Fokdagen en stamboekkeuringen

De fokdagen worden jaarlijks door de fokverenigingen georganiseerd. Daarnaast organiseren de verenigingen jaarlijks ook een aantal bijeenkomsten waarin de leden worden bijgepraat en bijgeschoold over fokkerijzaken, afgewisseld met bijeenkomsten over het gebruik van het Friese paard. Ook organiseren ze gezamenlijk een dressuur- en mencompetitie welke deelnemers kunnen afsluiten in een waardig kampioenschap aan het einde van het seizoen.

De fokverenigingen zijn verenigd in het overlegorgaan: De Twaalf. Ze behartigen gezamenlijk de belangen van de leden. Tweemaal per jaar hebben ze overleg met het stamboek over alles aangaande de fokverenigingen. Naast de fokverenigingen in België en Duitsland zijn er tien fokverenigingen in Nederland.

Adressen van de Fokverenigingen:

Fokvereniging ‘Groningen-Drenthe Combinatie’, Peize e.o.
Secretaris: Janet van der Ark
E-mail: info@pieterwijbenga.nl
Website: www.fokvereniginggroningendrenthe.nl

Fokvereniging ‘Het Friesche Paard Midden-Nederland’, Ermelo e.o.
Secretaris: Marlies Bloemendal
E-mail: secretariaat@frieschepaardmn.com
Website: www.frieschepaardmn.com

Fokvereniging ‘Het Friese Paard’, Wolvega e.o.
Secretaris: Afke Zandvliet Elshof
E-mail: hetfriesepaardwolvega@gmail.com
Website: www.friesepaardwolvega.nl

Fokvereniging ‘Het Friese Paard in Noord- en Zuid Holland’
Secretaris: Anouk Glas
E-mail: fokvereniging.nzh@hotmail.com
Website: www.frieschepaard.nl

Fokvereniging ‘It Fryske Greidhynder’, Oldeboorn e.o.
Secretariaat: Helga Flapper
E-mail: flapperhelga@gmail.com
Website: www.itfryskegreidhynder.nl

Fokvereniging ‘It Fryske Hynder’, Sneek e.o.
Secretaris: Joke Heida
E-mail: info@itfryskehynder.eu
Website: www.itfryskehynder.eu

Fokvereniging ‘Ta it Bihâld’, Noord-Oost Friesland
Secretaris: E. Spoelstra
E-mail: info@taitbihald.nl
Website: www.taitbihald.nl

Fokvereniging ‘Het Friesche Paard’, Zuid Nederland
Secretaris: Jan Raaijmakers
E-mail: jrraaijmakers@hotmail.nl
Website: www.friesepaardzuidnederland.nl

Fokvereniging ‘Het Friesch Paard Limburg’
Secretaris: Yasmina Beriah
E-mail: secretariaat@hetfrieschpaardlimburg.com
Website: www.hetfrieschpaardlimburg.com

Vereniging ‘Friesch paard Oost Nederland’
Secretaris: Liesanne Teunissen
E-mail: frieschpaard-twenteachterhoek@live.nl
Facebook: @Fokvereniging Oost Nederland