KFPS logo

Sport (Elite) predicaat

Sportpredicaat

Het sportpredicaat kan worden verkregen als merries, ruinen en hengsten goede resultaten behalen in de competitiesport. Het sportpredicaat kan alleen verkregen worden op basis van resultaten behaald tijdens wedstrijden geregistreerd bij de ‘Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie’ (KNHS). De bij het KNHS geregistreerde standen zijn bepalend voor het in aanmerking komen van het sportpredicaat. De minimumeisen voor het behalen van het sportpredicaat:

  • Dressuur: Z1 + 5 x 60%
  • Tuigen: categorie Ereklasse en/of open klasse, in één seizoen zes keer geplaatst als prijswinnaar op wedstrijden van het KNHS die voor puntenregistratie in aanmerking komen.
  • Mennen (dressuur): ZZ + 5 x 60%
  • Mennen (samengesteld): klasse 3 + 10. Men dient zowel bij het KFPS als het KNHS vooraf aan te geven met welk(e) Fries(e) paard(en) men wil gaan deelnemen. Het paard dient ten minste 10 winstpunten in de klasse 3 te hebben behaald vanaf het moment waarop het paard daartoe bij het KFPS en de KNHS is aangemeld.

Het aantal te behalen percentages zoals in de regelgeving gedefinieerd is heeft als doel om toeval uit te sluiten. Dit betekent niet dat paarden niet in een hogere klasse mogen worden uitgebracht, maar ze zullen dan tevens aan de in de regelgeving aangegeven percentages moeten voldoen.

De bovengenoemde eisen zijn van toepassing voor in Nederland behaalden sportprestaties. Voor in het buitenland behaalde sportresultaten zullen vergelijkbare eisen gesteld worden, ter beoordeling van de KFPS sportraad.

Het ingevulde formulier en bijgevoegde machtiging kunt u via post of via [email protected] aan ons retour sturen. Daarnaast dient u het Stamboekpapier naar ons postadres op te sturen.

Aanvraagformulier Sportpredicaat

 

 

Sport Elite predicaat

Het Sport Elite predicaat kan worden verkregen als merries, ruinen en hengsten uitzonderlijke resultaten behalen in de competitiesport. Het Sport Elite predicaat kan alleen verkregen worden op basis van resultaten behaald tijdens wedstrijden geregistreerd bij de ‘Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie’ (KNHS). De bij het KNHS geregistreerde standen zijn bepalend voor het in aanmerking komen van het Sport Elite predicaat. De minimumeisen voor het behalen van het Sport Elite predicaat:

  • Dressuur: Prix Saint George of hoger + 5 x 60%
  • Sportpredicaat behaald in alle drie de disciplines: dressuur, mennen (dressuur) en aangespannen sport (tuigen)
  • Mennen (samengesteld): klasse internationaal + 10. Men dient zowel bij het KFPS als het FEI vooraf aan te geven met welk(e) Fries(e) paard(en) men wil gaan deelnemen. Het paard dient minimaal 10 winstpunten internationaal te hebben behaald vanaf het moment waarop het paard daartoe bij het KFPS en de FEI is aangemeld. Het betreffende paard dient daarbij alle 3 onderdelen (dressuur-marathon-vaardigheid) per tellende wedstrijden hebben gelopen.

Het ingevulde formulier en bijgevoegde machtiging kunt u via post of via [email protected] aan ons retour sturen. Daarnaast dient u het Stamboekpapier naar ons postadres op te sturen.

Aanvraagformulier Sport Elite predicaat