Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

Fokdagen niet uitgesteld tot na 1 september | geen fokdagen in 2020

calendar_today 30 april 2020

De 10 fokverenigingen hebben vanavond besloten dat de fokdagen niet verschoven gaan worden tot na 1 september. Door het verbod op vergunnings- en meldingsplichtige evenementen tot 1 september konden alle fokdagen niet plaatsvinden op de geplande data.  Het belangrijkste argument van de fokverenigingen voor dit besluit was om duidelijkheid naar de leden te verschaffen. Te meer daar het nog maar de vraag is of er na 1 september wel evenementen met (veel) publiek door zullen kunnen gaan. De verwachting is immers dat de anderhalve meter maatregel langer van kracht zal zijn. Daarnaast zou uitstel tot te veel druk leiden bij trainingsstallen en jurycorps. Dit houdt in, dat de fokdagen hiermee voor 2020 helaas geannuleerd zijn.

Dit betekent dat bij de keuringen op locatie vanaf juni ook paarden voor de zogenaamde fokdagrubrieken aangeboden kunnen worden, de Ster en Kroonmerries. Wel is afgesproken dat alleen drie jaar en oudere paarden aangemeld kunnen worden. Vooralsnog vinden deze inspecties op locatie strikt plaats zonder eigenaren en publiek. Ze zullen wel via livestreaming via de KFPS-website te volgen zijn. Deze week wordt namens de Koepel Fokkerij, de belangenorganisatie van de 32 Nederlandse Paarden- en Pony stamboeken, een maatwerkvoorstel ingediend dat beperkte keuringen zonder publiek maar met eigenaren mogelijk moet maken aan de hand van een scherp geformuleerd veiligheids- en gezondheidsprotocol. Dit zou het tevens mogelijk maken dat de eigenaren aanwezig kunnen zijn bij de inspecties op locatie en dat bijvoorbeeld ook weer IBOP-proeven beoordeeld zouden kunnen worden. Het is de verwachting dat de stamboekkeuringen en de veulenkeuringen ná 1 september gewoon doorgang zullen vinden. In het geval het ministerie akkoord gaat met het maatwerkvoorstel zal het KFPS in samenwerking met de fokverenigingen al eerder (juli/augustus) beperkte veulenkeuringen organiseren.

Over het doorgaan van de Centrale keuring is nog geen besluit genomen. Totdat een besluit hierover genomen is, zullen de eerste premie merries op dezelfde dag een extra beoordeling krijgen. De jury zal op basis hiervan een voorlopig besluit nemen over promotie naar (voorlopig) Kroon of Model. Dit besluit wordt niet gecommuniceerd. In het geval de CK wordt afgelast, zal de uitslag van de extra beoordeling van deze merries definitief worden en aan de eigenaren bekend worden gemaakt. In het geval de CK gewoon doorgaat, komt deze voorlopige beoordeling te vervallen en vindt de Kroon- en Modelverklaring tijdens de CK plaats.

Deel dit bericht

Meer nieuws