Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

Friese paardenman Gorrit Kuipers overleden

calendar_today 20 november 2023

Op donderdag 16 november 2023 is Gorrit Kuipers op 76-jarige leeftijd overleden. Gorrit is 50 jaar actief geweest als jurylid bij het KFPS en nam in 2020 afscheid. Op vele vlakken heeft Gorrit Kuipers zijn steentje bijgedragen aan het voortbestaan en het ontwikkelen van het Friese paard in de fokkerij, alsmede in de sport. In 2021 werd hij onderscheiden met de zilveren KFPS speld voor zijn inzet voor het Friese paard.

Opgegroeid met koeien en paarden

Gorrit werd op 9 november 1947 geboren aan de Ursuladyk in het Friese It Heidenskip. Daar staat midden in de landerijen een boerderij waar drie generaties Kuipers hebben geboerd. Eerst grootvader Gorrit Kuipers, toen diens zoon Haintje Kuipers en daarna de derde generatie, Gorrit Kuipers, samen met zijn vrouw Sjoerdje Veenstra. De kinderen Gorrit-Haintje, Sijtske en Jacob groeiden op in It Heidenskip waar vader de melkveehouderij voortzette. Ook waren er schapen te vinden evenals Friese paarden. Grootvader Gorrit was een liefhebber van bovenlanders, maar zoon Haintje had liever Friezen. Hij begon met merrieveulen Tjamke (Ynte 130) uit de preferente Leeuwerik die vader Gorrit voor hem kocht bij F.N. de Boer te Sonnega. Tjamke was een merrie met pit en werd op de concoursen voor de tilbury uitgebracht. De liefde voor het aangespannen rijden kwam ook bij zoon Gorrit Kuipers. Hij debuteerde in 1966, als negentienjarige jongen voor het eerst op de concoursen. Hij reed een hele nieuwe, pas gebouwde sjees en had Wia en Albine, beide dochters van Eelke 183 mee en diens moeder Marta (Stoffel 157) die op haar beurt weer een dochter van Tjamke is.

Tuigsport

Vader Haintje kocht daarna de merrie Corri (Ritske 202) bij R. Wijmenga uit Garijp. Een merrie uit het foklaag van de familie Roorda uit Wytgaard. Corri is een volle zus van Elza, het bekende tuigpaard waar Bob Hofstee uit Gorredijk altijd mee reed. Corri was ook een goed tuigpaard en bracht de familie Kuipers veel overwinningen. In 1969 kwam ook de Model en Preferente Aef (Eelke 183) naar It Heidenskip. Corri en Aef vormden jarenlang een succesvol span wat in 1971 leidde tot een kampioenstitel op het concours in Rijs. Gorrit Kuipers werd in 1974 en 1975 nogmaals kampioen tweespannen, maar dan met Corri naast Syke (Gabe 221). Deze Syke is een dochter van Modelmerrie Theunie (Eldert 180). Tot 1981 bleef Gorrit Kuipers actief als rijder. Daarna werd hij officieel jurylid bij de KNHS en stond hij tot ongeveer 2019/2020 veelvuldig in het midden van de baan te jureren.

50 jaar keurmeester

In 1970 gaat Gorrit Kuipers voor het eerst op pad als jurylid. In die periode wisselden de fokverenigingen in Friesland onderling nog juryleden uit en in die hoedanigheid mocht hij op de fokdag in Wolvega voor het eerst exterieur keuren. Gorrit wilde zich graag verder ontwikkelen en ging in de leer bij inspecteur Cees Faber. Het jureren heeft Gorrit Kuipers vijftig jaar lang gedaan. Hij heeft het oude landbouwpaard, waar hij zelf overigens als boer ook steevast thuis mee werkte, zien veranderen tot een atletisch en luxe sportpaard. Mede dankzij hem en het gehanteerde keuringsbeleid onderging het Friese paard een flinke transformatie. Kuipers, heeft in zijn periode als veehouder ook een tijdje als hengstenhouder gefungeerd. In de zuidwesthoek van Friesland kwam begin jaren ’70 een leegte van dekhengsten nadat Mark 232 verhuisde van de familie Boersma, Oudega (Gaasterland-Sleat), naar Bangma in Oldeboorn. Kuipers besloot deze leegte te vullen en kon de hengst Hotse 223 (Ritse 202) huren van hengstenhouder Anne Bouma, Oudeschoot. Later volgde ook Bouwe 242 en Wessel 237. Gorrit Kuipers is ook een aantal jaren voorzitter van de Bond van hengstenhouders geweest en was een aanjager voor het ontwikkelen van verrichtingsonderzoeken voor jonge hengsten.
Ook bestuurlijk was Gorrit Kuipers actief. Hij heeft een aantal jaren in het bestuur van Vereniging Het Friese Tuigpaard gezeten en zorgde in de jaren zeventig/tachtig voor een netjes bijgehouden notulenboek als secretaris van fokvereniging It Fryske Hynder. Het moge duidelijk zijn dat Gorrit Kuipers op vele vlakken zijn steentje heeft bijgedragen aan het ontwikkelen en voortbestaan van het Friese paard in de fokkerij, alsmede in de sport. Want een liefhebber van een Fries sportpaard was hij! Met Gorrit Kuipers kon je urenlang praten over het Friese paard, de foklijnen of de deelnemers van de tuigerijen van weleer. Kuipers kon je precies vertellen welke stammen goed waren en waar de bewegers zitten.

Afnemende gezondheid

Nadat Kuipers stopte als actief veehouder is hij een aantal jaren later samen met zijn vrouw Sjoerdje verhuisd naar Oudemirdum. In het jaar 2020 stopte hij als jurylid bij het KFPS. Daarbij kon hij terugkijken op een dienstbare periode van volledig inzet voor verschillende verenigingen. Het afgelopen jaar kampte hij met gezondheidsproblemen en leverde hij stukje bij beetje in, totdat hij op 16 november volledig de leidsels uit handen heeft moeten geven.
Het KFPS wenst Sjoerdje, de kinderen, kleinkinderen en een ieder die hem dierbaar was veel sterkte toe.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws