expand_more
search

Hoe gaat het keuringsseizoen 2021 eruit zien?

calendar_today 25 januari 2021

update 11 mei
Door de aanhoudende Covid 19-maatregelen, is het niet eenvoudig om precies te overzien hoe het keuringsseizoen 2021 eruit zal zien. Het is echter wel van belang om met een voorlopige planning te beginnen, zodat deelnemers aan keuringen weten waar ze aan toe zijn. Er zijn daarom een aantal definitieve en voorlopige besluiten genomen:

April, mei en juni

Tot 1 juli mogen geen evenementen georganiseerd worden. Besloten is, dat tot 1 juli locatiekeuringen georganiseerd gaan worden.  Deze keuringen kunnen gezien worden als de vervangers van de stamboekkeuringen, met de rubrieken die normaal tijdens stamboekkeuringen gekeurd worden: VB-hengsten voor sterverklaring; Ruinen voor stamboekopname en sterverklaring; VB-merries voor opname in het stamboek en sterverklaring; stamboekmerries voor graadverhoging. Vooralsnog zal de kroonverklaring tijdens de Centrale keuring plaatsvinden. Gezien het feit dat het aannemelijk is, dat de fokdagen gewoon door kunnen gaan, zullen in tegenstelling tot vorig jaar tijdens de locatiekeuringen geen rubrieken Ster- en Kroonmerries gekeurd worden.

Livestream

Tot 1 juli kunt u de locatiekeuringen volgen via de livestream die het KFPS uitzend. U kunt de opnames van de locatiekeuring terugkijken op ons Youtube kanaal.

Planning locatiekeuringen:

 Keuringdatum Keuring omschrijving
9-4-2021 Locatiekeuring Stal de Mersken
17-4-2021 Locatiekeuring Albert Lueks
21-4-2021 Locatiekeuring De Nieuwe Heuvel
24-4-2021 Locatiekeuring Stal fan de Kadyk
30-4-2021 Locatiekeuring Stal Chardon
1-5-2021 Locatiekeuring Henswoude
5-5-2021 Locatiekeuring De Nieuwe Heuvel
7-5-2021 Locatiekeuring Stal de Mersken
12-5-2021 Locatiekeuring Stal Sibma
12-5-2021 Locatiekeuring Stal Gaasterland
14-5-2021 Locatiekeuring Gebr. van Manen
19-5-2021 Locatiekeuring Stal Bosma
22-5-2021 Locatiekeuring Stal Albert Lueks
26-5-2021 Locatiekeuring Stal Chardon
29-5-2021 Locatiekeuring Stal fan de Kadyk
4-6-2021 Locatiekeuring Stal de Mersken
8-6-2021 Locatiekeuring Stal Bosma
8-6-2021 Locatiekeuring Stal Gaasterland
11-6-2021 Locatiekeuring Stal Spliethof
11-6-2021 Locatiekeuring SD Stables
14-6-2021 Locatiekeuring HVM Stal
14-6-2021 Locatiekeuring Stal Mellema
19-6-2021 Locatiekeuring Stal fan de Kadyk
22-6-2021 Locatiekeuring Gebr. van Manen
23-6-2021 Locatiekeuring De Nieuwe Heuvel
24-6-2021 Locatiekeuring Stal de Mersken
25-6-2021 Herkansing Hengsten HK-2021
26-6-2021 Fokdag Zeeuwse Dag van het Paard
28-6-2021 Locatiekeuring Stal Gaasterland
28-6-2021 Locatiekeuring Henswoude
29-6-2021 Locatiekeuring Stal Chardon
30-6-2021 Locatiekeuring Stal Sibma
30-6-2021 Locatiekeuring Stal Albert Lueks

 

10-6-2021 Herkeuring Wergea
29-7-2021 Herkeuring Wergea

Juli en augustus

beoogd wordt, om in deze periode alleen fokdagen te organiseren, eventueel aangevuld met enkele veulenkeuringen. Tijdens de fokdagen zullen de gebruikelijke rubrieken gekeurd worden. Planning fokdagen:

26-6-2021 FOKDAG NL Fokdag Oosterland
4-7-2021 FOKDAG NL Fokvereniging “Het Friesche paard Limburg” te Kronenberg
10-7-2021 FOKDAG NL Fokvereniging “Het Friesche Paard Midden-Nederland” te Lunteren
16-7-2021 Fokdag Garijp voorkeuring
17-7-2021 Fokdag Garijp
23-7-2021 Fokdag Greidhynder voorkeuring
24-7-2021 Fokdag Greidhynder
1-8-2021 Fokdag Zuid Nederland te Schijndel voorkeuring
2-8-2021 Fokdag Zuid Nederland te Schijndel
3-8-2021 Fokdag Ameland
7-8-2021 Fokdag N-Z Holland
9-8-2021 Fokdag te Terschelling
11-8-2021 Fokdag Ambt-Delden
14-8-2021 Fokdag Groningen-Drenthe
19-8-2021 Fokdag “It Fryske Hynder” te Sint Nicolaasga voorkeuring
21-8-2021 Fokdag “It Fryske Hynder” te Blauwhuis
27-8-2021 Fokdag Wolvega voorkeuring
28-8-2021 Fokdag Wolvega

September Centrale keuring

Beoogd wordt om in september de Centrale keuring te houden van 15 t/m 18 september, met de gebruikelijke rubrieken en de Kroon- en Modelverklaring. Ook de finale van de Pavo Fryso Bokaal zal tijdens de CK verreden worden. Verder zullen in september en oktober de gebruikelijke veulen- en stamboekkeuringen georganiseerd worden.
Ook worden er na de laatste fokdag weer veulenkeuringen georganiseerd, zodra de planning hiervan bekend is wordt het bekend gemaakt.

Covid 19

Het staat vast dat in april, mei en juni locatiekeuringen georganiseerd gaan worden. Of er vanaf juli fokdagen georganiseerd kunnen gaan worden en in september een CK, is afhankelijk van de Covid 19-maatregelen. Hierover zal in de loop van de tijd een definitief besluit genomen worden. We zullen te zijner tijd hierover met de fokverenigingsbesturen overleggen. Mede op basis van dit te nemen besluit, zal tevens besloten worden of tijdens de locatiekeuringen paarden kunnen promoveren (Kroon/Model), zoals in 2020 ook het geval was. Mocht het onverhoopt zo zijn dat het organiseren van fokdagen niet mogelijk blijkt te zijn, zullen ook na juni locatiekeuringen georganiseerd gaan worden.

Deel dit bericht

Meer nieuws