Let op: Het Stamboekkantoor is verhuisd naar de Lavendelheide 13 in Drachten.

expand_more
search

Importmelding paarden per 1 januari via paspoort uitgevende instantie

calendar_today 4 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om zelf op MijnRVO een importmelding met paspoortgegevens in I&R te registreren. Ook niet als u dit doet via een bedrijfsmanagementsysteem. Heeft u een paardachtige geïmporteerd en blijft deze langer dan 30 dagen bij u? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een Nederlandse paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi). Voor Friese paarden is dat het KFPS.

Klik hier voor het formulier registratie gegevens buitenlands paspoort (in word)

Klik hier voor het formulier registratie gegevens buitenlands paspoort (in pdf) 

De ppi controleert het paspoort en zorgt voor de eerste registratie (importmelding) van uw dier in I&R. Een ppi mag een kostendekkend bedrag vragen voor het werk dat zij hiervoor uitvoeren. RVO en de ppi’s zijn de enige juridische entiteiten die bevoegd zijn om importmeldingen te registreren. De tijdelijke openstelling om de importmelding zelf te doen, sinds medio 2021, is er alleen geweest om een inhaalslag te maken in de registratie van buitenlandse paarden in Nederland.

De importmelding bij RVO hoeft alleen gedaan te worden wanneer paarden vanuit het buitenland langer dan 30 dagen (op eenzelfde plek) in Nederland verblijven. De eigenaar van een paard is verantwoordelijk dat het paard in Nederland geregistreerd wordt. Nederlandse paarden die ooit met een exportmelding uit de Nederlandse database zijn gegaan en later weer terugkeren naar Nederland om hier opnieuw te vestigen (langer dan 30 dagen op één plek verblijven) dienen ook opnieuw met een importmelding in de Nederlandse database geregistreerd te worden.

Een correcte registratie

van een geïmporteerd paard bestaat uit twee stappen:

STAP 1:

Importmelding via paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi)
Heeft u een paardachtige geïmporteerd en blijft deze langer dan 30 dagen bij u? Neem dan zo snel mogelijk contact op met een Nederlandse ppi. De ppi controleert het paspoort en zorgt voor de eerste registratie (importmelding) van uw dier in I&R. Een ppi mag een kostendekkend bedrag vragen voor het werk dat zij hiervoor uitvoeren. Een lijst met Nederlandse ppi’s vindt u op www.rvo.nl/paarden-melden. Meer over import van paardachtigen vindt u op de pagina Import en export op www.rvo.nl/ienr. Hier leest u ook welke uitzonderingen er zijn.

STAP 2:

Meld het dier aan op uw UBN Heeft de ppi de eerste registratie in I&R gedaan? Dan meldt u het aan op uw UBN. Dieren aanmelden op uw UBN doet u op https://mijn.rvo.nl/paarden-melden. Kies daar Paarden eerste keer op UBN Aanmelden. Na inloggen meldt u het dier op uw UBN aan met een Aanvoermelding. Let op dat de aanvoerdatum niet eerder is dan de importdatum. Na opslaan van de gegevens staan de dieren op de stallijst van uw UBN. U vindt de stallijst op het Dashboard (Mijn I&R). Meer over het aanmelden op UBN vindt u op www.rvo.nl/paarden-melden.

Waarom deze verandering?

Volgens Europese regels moet de eerste registratie van paardachtigen door de bevoegde autoriteit in I&R worden gecontroleerd en geregistreerd. Een importmelding met paspoortgegevens van buitenlandse paardachtigen is zo’n eerste registratie in I&R. RVO heeft de paardenpaspoort uitgevende instantie (ppi) gemachtigd dit voor hen te doen.

Het was tijdelijk toegestaan dat u als houder zelf deze eerste registratie in I&R deed. Dit om zoveel mogelijk paardachtigen in Nederland met een buitenlands paspoort in I&R te krijgen. Deze tijdelijke mogelijkheid stopt vanaf 1 januari 2024. U blijft als houder verantwoordelijk voor een goede registratie in I&R.

Bron: Sectorraad Paarden

Meer nieuws