Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

KFPS regiovergaderingen najaar 2020 online | update 16 oktober

calendar_today 16 oktober 2020

De KFPS-regiovergaderingen die voor dit najaar op de planning staan zullen online plaatsvinden. Door de deze week aangescherpte coronamaatregelen is het niet mogelijk de regiovergaderingen op locaties door te laten gaan. Afgelopen voorjaar kwamen de regiovergaderingen ook al te vervallen vanwege de corona. Het bestuur heeft daarom besloten dat er virtuele vergadering(en) georganiseerd worden om de najaarsvergaderingen toch door te laten gaan.

Het bestuur zal volgende week een besluit nemen over of er één, meerdere of de maximale 10 online regiovergaderingen zullen plaatsvinden. Dit zal mede afhangen van de technische mogelijkheden van beschikbare online vergadermodules. Met name ook de mogelijkheid voor het digitaal stemmen over personen/voorstellen is hier van belang. Uitgangspunt is een zo goed mogelijke werkwijze te volgen om de leden te informeren en ondanks alle beperkingen met de leden in gesprek te komen.

Het bestuur zal ook nog een besluit nemen over de definitieve agenda. Het virtueel vergaderen zal hoe dan ook tot gevolg hebben, dat de vergaderingen minder interactief zullen zijn. Met name voor een onderwerp als het KFPS-fokdoel is interactie juist essentieel.

De vergaderbijlage zal net als anders met de Phryso van november naar de leden gestuurd worden. Hierin zullen niet de vergaderdata vermeld zijn, omdat bij het ter perse gaan van de vergaderbijlage deze nog niet bekend zijn (zoals hierboven aangegeven). De leden zullen hierover via de KFPS-site/Phryso.com geïnformeerd worden. Tevens zullen de leden ook middels e-mail over de details van de online vergadering(en) geïnformeerd gaan worden alsmede de wijze waarop door de leden aan de vergadering(en) kan worden deelgenomen.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws