Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

Kroon- en Modelverklaring op de CK, hoe zit dat eigenlijk?

calendar_today 28 augustus 2023

Door de KFPS inspectie

In aanloop naar de Centrale Keuring leggen we u graag nog een keer uit hoe de Kroon- en Modelverklaring in zijn werk gaan.

Aanwijzing

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Centrale Keuring dient een eerste premie (veulens, enters, twenters, driejarigen) of een aanwijzing (Ster- en Kroonmerries) te worden behaald op een locatie- of stamboekkeuring of fokdag. Een eerste premie of aanwijzing wordt behaald indien de waardering voor exterieur en beweging ruim boven het rasgemiddelde ligt. Hierbij wordt een gewogen gemiddelde genomen van de cijfers voor het exterieur (rastype, bouw, beenwerk) en de beweging (stap en draf) waarbij de bewegingsonderdelen dubbel tellen ten opzichte van de exterieuronderdelen. Beweging kan hierbij compenseren voor exterieur en andersom. Goede testresultaten van een ABFP of IBOP worden positief meegenomen en kunnen de cijfers voor de beweging aan de hand vervangen om zo op een eerste premie of aanwijzing te komen. Enige voorwaarde voor het meenemen van testcijfers is dat het paard aan de hand regelmatig is en geen duidelijk afwijkende bewegingsafloop heeft.

Centrale Keuring

Op de Centrale Keuring worden de beste veulens en paarden van het keuringsseizoen gepresenteerd. Voor de veulens en jeugd zijn er kampioenstitels te behalen. Voor de drie jaar en oudere paarden kan er naast de kampioenschappen tevens graadverhoging plaatsvinden naar het Kroon- of Modelpredicaat. Deze predicaten worden vergeven aan de betere Ster- en Kroonmerries. Maar hoe gaat deze Kroon- en Modelverklaring nu in zijn werk? We leggen het uit.

Kroonverklaring

Eerste premie Stermerries worden op de CK opnieuw gepresenteerd. Ze beginnen weer blanco en worden nu door de inspectie volgens de richtlijn van Kroonverklaring beoordeeld. Dit houdt in dat nu het exterieur (rastype, bouw, beenwerk) en de beweging of sportaanleg los van elkaar worden beoordeeld. Aangezien het de hoogste exterieurpredicaten van ons stamboek betreft, worden er hoge eisen gesteld aan het exterieur en kan er niet meer worden gecompenseerd door beweging zoals bij het toekennen van een eerste premie wel het geval is. De merrie dient voor rastype, bouw en beenwerk dichtbij het fokdoel te scoren. Hiermee wordt een minimale score van gemiddeld 7,5 en hoger bedoeld.
Daarnaast is er een eis voor beweging of sportaanleg. Paarden die nog geen test hebben gelopen, dienen ruim bovengemiddeld te stappen en draven aan de hand op de CK om in aanmerking te komen voor het voorlopig Kroonpredicaat. Deze situatie geldt voor de meeste driejarige merries aangezien slechts enkele daarvan al een ABFP-test hebben gelopen. Heeft de merrie wel een voldoende testresultaat (AA-score met een 7 gemiddeld op stap, draf en galop en geen van deze cijfers lager dan een 6), dan is dit in combinatie met een Kroonwaardig exterieur voldoende om het Kroonpredicaat te bemachtigen. De beweging aan de hand moet dan wel tactzuiver zijn en de bewegingsafloop correct. Bij Kroonverklaring is er één uitzondering. Paarden met een AAA-score kunnen hiermee compenseren voor een kleine tekortkoming in het exterieur en zo toch Kroon worden verklaard.

Modelverklaring

Het Modelpredicaat kan worden vergeven aan Ster- en Kroonmerries van zeven jaar en ouder die minimaal één veulen hebben gezoogd. Op de CK worden de betere Ster- en Kroonmerries aangewezen voor de Modelverklaring later op die dag. Aangezien dit het allerhoogste predicaat is, worden er geen concessies meer gedaan ten opzichte van het exterieur. Duurzaamheid in bouw en beweging speelt een belangrijke rol. Merries dienen een voldoende horizontale romprichting, een voldoende sterke bovenlijn en een niet te hellend kruis te hebben. Het beenwerk dient correct te zijn qua standen en kwaliteit. Ook hier geldt dat het exterieur dichtbij het fokdoel moet liggen. De meeste merries hebben al een testresultaat. Een AA-score is toereikend voor Modelverklaring. Daarnaast dienen de stap en draf aan de hand duurzaamheid te tonen. Voor de merries met uitsluitend een Sport-predicaat geldt dat de beweging aan de hand ruim boven het rasgemiddelde moet zijn.
We kijken uit naar de presentatie van de crème de la crème van het afgelopen keuringsseizoen en wensen alle inzenders en trainingsstallen alvast veel succes!

Deel dit bericht

Meer nieuws