Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

Met het veulen naar de keuring: tien vragen en antwoorden

calendar_today 20 juni 2023

Waarom zou ik naar een veulenkeuring gaan?

Een veulenkeuring is niet verplicht, maar u krijgt een beoordeling en eventuele primering. Daarmee heb je als fokker inzicht in de kwaliteiten, ook handig bij eventuele verkoop. Daarbij worden de veulens ook gechipt op de keuring, oftewel ze krijgen een microchip met een uniek nummer. Op de keuring is een gespecialiseerd ‘chipteam’ aanwezig die met ervaring de veulens chipt.

Is chippen verplicht?

Ja, het chippen van de veulens en daarmee identificeren van het veulen is verplicht. Met het chippen is de stamboekregistratie van het veulen geregeld. Na het chippen krijgt de eigenaar het paspoort van het veulen thuis gestuurd. Dat paspoort is een identificatiedocument dat altijd bij het paard dient te zijn.

Hoe oud moet een veulen zijn om naar de keuring te mogen?

Het wordt aangeraden veulens vanaf een leeftijd van 6 weken op te geven voor de keuring. Jonger mag, maar is op eigen risico. Een maximumleeftijd is er voor chippen, namelijk zes maanden, aangezien een veulen wettelijk gezien voor die leeftijd gechipt moet worden.

Hoe moet het chippen als ik niet naar de keuring ga?

Als het veulen niet naar de keuring gaat kan een gekwalificeerde paardenpaspoortconsulent of gekwalificeerde dierenarts het veulen chippen. Het paspoort dient aangevraagd te worden met een aanvraagformulier (geboortebevesting die via MijnKFPS bij het betreffende veulen onder downloads te vinden is) dat volledig is ingevuld door een paspoortconsulent of een gekwalificeerde dierenarts, en ondertekend door de aanvrager.

Wat als het veulen ouder is dan zes maanden?

Bij veulens ouder dan zes maanden dient voor de registratie eerst de afstamming geverifieerd te worden met dna-onderzoek. De kosten voor dit dna-onderzoek zijn voor de eigenaar.

Wat als het veulen niet aan de voet van de moeder loopt?

Ten tijde van het chippen dient het veulen aan de voet te lopen, maar in sommige gevallen kan of lukt dat niet. Dan kan registratie van de afstamming alleen gebeuren na dna-verificatie.

Wat als de moeder van het veulen is overleden en er geen dna-verificatie meer mogelijk is?

In het geval de moeder van het veulen tijdens de zoogperiode overlijdt, dient het veulen binnen een week te worden gechipt door de dierenarts. De aanvraag dient in een dergelijk geval vergezeld te gaan met een dierenartsverklaring waarin het overlijden van de moeder wordt bevestigd. Indien de termijn van een week wordt overschreden, dient de afstamming eerst geverifieerd te worden met een DNA-onderzoek, op kosten van de eigenaar.

Waar moet ik aan denken wanneer ik met een veulen naar de veulenkeuring ga?

Dat u een print van de geboortebevestiging van het veulen meeneemt. Deze kunt u vinden in MijnKFPS bij de informatie van het betreffende veulen. Rechts op de pagina onder ‘downloads’ klikt u op ‘geboortebevestiging’ om deze vervolgens uit te printen. Op deze bevestiging staan onder andere de naam, de afstamming en het nummer van het veulen.

Hoe zit het met toiletteren van de veulens voor de keuring?

Voor het toiletteren van de veulens gelden dezelfde richtlijnen als ook voor de andere Friese paarden die naar de keuring gaan. Hierbij artikel 14 uit het keuringsreglement:
“De zwarte kleur en het behang maken deel uit van het rastype. Het verven of het op andere manier zwart(er) maken van vacht of behang is niet toegestaan. Het toevoegen van haren of andere materialen aan staart of manen (extentions) en het wegknippen van delen van het manen, behalve ter breedte van maximaal 2 cm op de plaats van het kopstuk van het hoofdstel, of het wegknippen van haren bij de staartwortel is daarom niet toegestaan. Het verwijderen van haren aan de binnenkant van de oren en het verwijderen van de tastharen rond oog, neus en mond is niet toegestaan. Het gebruik van glittermateriaal en dergelijke is niet gewenst.”
Bij het KWPN is het vanuit welzijnsoogpunt niet langer toegestaan om met geheel geschoren veulens en paarden deel te nemen aan keuringen. Bij het KFPS is dit nog wel toegestaan, maar wordt er wel verzocht om hier zorgvuldig mee om te gaan.

Moeten veulens ook aan vaccinatievoorwaarden voldoen?

Geadviseerd wordt de veulens vanaf een leeftijd van 4 maanden te laten vaccineren tegen influenza. Niet eerder in verband met de immuniteit via de biest. Als veulens deelnemen aan de keuring dient de moeder juist gevaccineerd te zijn.

Eisen entingen moeders/paarden:

Voor paarden geboren voor 1 januari 2022, dient de basisvaccinatie tegen influenza te bestaan uit twee inentingen die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze twee vaccinaties, mag het paard niet aan een keuring deelnemen. Voor paarden geboren in het jaar 2022 of later, dient de basisvaccinatie tegen influenza uit drie vaccinaties te bestaan: de tweede vaccinatie moet minimaal 21 en maximaal 92 dagen na de eerste zijn toegediend, gevolgd door een derde vaccinatie die minimaal 5 maanden en maximaal 7 maanden na de tweede vaccinatie moet zijn toegediend. In de periode tussen de eerste en de tweede vaccinatie mag het paard niet deelnemen aan een keuring. In de periode tussen de tweede en de derde vaccinatie mag het paard deelnemen aan de keuring mits deze minimaal zeven dagen voor de betreffende keuringsdag is toegediend.

Bij eenmaal een goede basisenting kan het jaar erop volstaan worden met een jaarlijkse enting, niet later dan maximaal twaalf maanden na de vorige enting. Deze vaccinatie moet minimaal zeven dagen voor de keuring zijn toegediend. In het paardenpaspoort dienen alle vaccinaties geregistreerd te worden. Wanneer de paarden niet goed gevaccineerd zijn, kunnen ze niet deelnemen aan de keuring.

Let op: voor alle paarden geboren vanaf 2022 gelden de nieuwe vaccinatieregels van 3 entingen per jaar!

Deel dit bericht

Meer nieuws