Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

Overbruggen

calendar_today 4 augustus 2020

Twee maanden later dan gebruikelijk hebben we dit jaar de ledenvergadering gehouden. Op gepaste afstand van elkaar, anderhalve meter om precies te zijn. En ook gevoelsmatig was er afstand. Het dossier Boet 516 heeft veel fokkers bezig gehouden en daarmee ook de ledenraad, het management team (MT) en het bestuur. Vragen, discussie, verontwaardiging; sinds de goedkeuring van de hengst is er volop commotie. De ledenraadsvergadering begin juli was hét moment om de balans op te maken na alle gesprekken die er over en weer al geweest waren.
Eén ding is duidelijk. De beslissing de hengst goed te keuren is niet meer terug te draaien, ook al was dat vanuit foktechnisch oogpunt wel gewenst. De jury handelde autonoom, en correct vanuit de reglementen, het bestuur bewaakt de reglementen en statuten en de ledenraad reageert vanuit het fokdoel en heeft sterk aangedrongen op een integraal actieplan. Dat plan is er gekomen dankzij de volharding van de ledenraad die daarmee haar rol sterk heeft vervuld.
Het hengstenselectietraject krijgt een bredere monitoring. Het MT en het bestuur zullen aansluiten bij cruciale beslismomenten gedurende het traject. De juryleden rapporteren aan het MT en bij controversiële uitkomsten zal de driehoek MT, jury en bestuur zich hier gezamenlijk over buigen, waarbij ook advies van externen wordt ingewonnen. Pas daarna zal er een besluit genomen worden. Deze procedure start al bij het Centraal Onderzoek dat komende herfst op de agenda staat. De nakomelingen van Boet 516 worden gemonitord, voor langere tijd. De uitkomsten met verschillende deskundige partijen geanalyseerd en transparant gecommuniceerd. Cornage krijgt meer inkadering in het hengstenkeuringsreglement, de Hengstenkeuringsjury wordt in aantal en samenstelling tegen het licht gehouden en ook de communicatie moet sneller en zorgvuldiger. Zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt en van daaruit zijn eigen fokkerijkoers kan bepalen.
Wanneer je bovenstaande uitkomsten concreet op een rij zet dan mag je concluderen dat er op alle fronten hard gewerkt is aan verbetering van het hele traject. Met respect voor ieders rol, en in een open en constructieve vergadering. Daar hoort ook wrijving en emotie bij, maar altijd vanuit de gedragscode die we binnen het KFPS met elkaar hebben afgesproken. Zo overbruggen we samen de gevoelsmatige afstand omdat we uiteindelijk allemaal hetzelfde doel hebben: een gezond, mooi en sportief Fries paard.

Wiebe Wieling, voorzitter KFPS

Deel dit bericht