Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

Pleiten voor basisvaccinatie

calendar_today 20 december 2020

Het valt dierenarts Gerrit Kampman op dat er de laatste jaren veel meer aandacht is voor het doen van diagnostiek bij jonge paarden in de opfok: ‘Als een jong dier in de opfok met een snotneus loopt, doen we nu, meestal in opdracht van de eigenaar, met grotere regelmaat onderzoek van neusswabs, bloed en mest’. Op die manier kan vastgesteld worden welke infectieziekte het paard onder de leden heeft, kan de behandeling worden gestart en kunnen, indien nodig, maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat besmettelijke infectieziekten niet verspreid worden.

Paardenwelzijn

Kampman legt uit dat in het verleden alle betrokkenen, dierenartsen, stalhouders èn paardeneigenaren, ervan uitgingen dat jonge paarden soms nou eenmaal ziek werden. Jonge paarden zouden, net als kleine kinderen, bepaalde ‘kinderziektes’ door moeten om weerstand op te bouwen. Dat er af en toe ook een paard overleed aan een besmettelijke infectieziekte, werd door alle partijen als bedrijfsrisico ingecalculeerd. Tijden zijn veranderd, paardenwelzijn staat hoog op de maatschappelijke agenda en de paardeneigenaren zijn, mede door alle informatie die op internet en sociale media te vinden is, beter op de hoogte en ook mondiger geworden.

Uitval

Hij ziet dit als een positieve ontwikkeling: ‘Het is goed dat we verder kijken dan alleen de zakelijke cijfers. Als dierenarts praat je nogal eens over de ‘uitval’ die een infectieziekte zoals droes of rhinopneumonie kan geven in een groep van dieren, dat wil zeggen het percentage dieren dat kan overlijden bij een besmetting. Ik denk dat we in de huidige tijd moeten nadenken over dat soort termen. Zet een fokker zijn of haar ‘trots’ in de opfok en behoort zijn of haar veulen tot de ‘uitval’ dan is voor deze fokker de uitval honderd procent.’

Basisvaccinatie

Kampman pleit er dan ook voor om een basisvaccinatie tegen bijvoorbeeld influenza, tetanus, rhinopneumonie en droes te geven aan het jonge spul dat in de opfok gaat: ‘Het verbaast mij soms hoeveel paarden de eerste vaccinatie pas krijgen net voordat ze zadelmak worden gemaakt, dan zijn ze dus al drie of vier jaar oud. Met een basisvaccinatie kunnen infectieziekten bij jonge paarden niet helemaal worden uitgesloten, maar ingeënte dieren zijn, als ze besmet worden, veel minder ziek’.

Lees het volledige praktijkverhaal van drs. Gerrit Kampman in Phryso januari

Deel dit bericht

Meer nieuws