Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

Sluiting nevensectie

calendar_today 10 maart 2023

Het bestuur van het KFPS heeft in de bestuursvergadering van donderdag 9 maart 2023 besloten om met onmiddellijke ingang en als voorlopige maatregel géén paarden meer te registreren/op te nemen in de nevensectie, zoals bedoeld in het Registratiereglement – artikel 5 lid 3.

Toelichting

Gelet op hetgeen het bestuur zeer recent is gebleken is momenteel niet uit te sluiten dat nakomelingen van dieren uit de nevensectie naar de hoofdsectie opgewaardeerd kunnen (of zelfs: moeten) worden. Niet alleen is dit in strijd met hetgeen in bedoeld artikel expliciet is bepaald en bij invoering in 2013 is beoogd, maar ook en vooral brengt dit het risico met zich mee dat nakomelingen van outcrossproducten doorstromen naar de hoofdsectie. Dat is in strijd met een van de kernwaarden van het KFPS, namelijk het fokken van raszuivere Friese paarden. Dit risico is temeer niet ondenkbeeldig, nu er een concreet en zeer recent verzoek ligt om een outcrossveulen in de nevensectie te registreren/op te nemen. Naar de mening van het bestuur is dit een no go – area voor outcrossproducten, zeker zolang niet vast staat dat de opwaardering van nakomelingen van dieren uit de nevensectie – waarin volgens sommige leden ook outcrossproducten dienen te worden geregistreerd/opgenomen – naar de hoofdsectie onmogelijk is. Vandaar dat het bestuur zich genoodzaakt heeft gezien om met onmiddellijke ingang – door opschorting c.q. voorlopige buitenwerkingsteling daarvan – de nevensectie te sluiten voor nieuwe registraties/opnames van dieren. Dit vloeit voort uit de Statuten – artikelen 3 en 29, waarmee het bestuur de niet licht te achten essentiële taak heeft om “het Friese paard met zijn karakteristieke exterieur, gangen en karakter” te behouden als ook en in het bijzonder “de zuiverheid van het Friese paardenras” te bewaken!

Het bestuur van het KFPS,
namens deze,
Mevrouw T. Schokker-Strampel, voorzitter
Mr. J.J. Veldhuis, secretaris

Deel dit bericht

Meer nieuws