Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

Teugels vieren?

calendar_today 4 juli 2019

‘De afgelopen maanden is er veel gesproken en gediscussieerd over de koers van het stamboek voor de komende vijf jaar. Eerst in vier discussieavonden verspreid over Nederland, daarna in de regiovergaderingen en tenslotte is er in de Ledenraadsvergadering een klap op gegeven’, begint KFPS-directeur Ids Hellinga zijn column in de Phryso van juli.

‘Misschien wel logisch dat juist de fokkerijonderwerpen in deze discussies de boventoon voerden. Hoe brengen we meer verbinding tussen fokkerij en sport; hoe zorgen we ervoor dat het fokken ‘an sich’ interessant blijft, ook voor de jonge fokker; waar moeten de accenten komen te liggen in fokdoel en selectiebeleid. Zomaar een paar hoofdthema’s die een prominente rol hebben gekregen in het strategiedocument dat de basis vormt voor het te voeren beleid voor de komende vijf jaar.

Een opvallende uitkomst van deze discussie was overigens, dat naar de mening van de leden, inteeltbeleid niet meer de allerhoogste prioriteit hoeft te hebben in de selectie. Ik ben er vrij zeker van dat als we deze vraag vijftien jaar terug hadden gesteld, de uitkomst heel anders was geweest. Zeker, er is sindsdien veel vooruitgang geboekt. De inteelttoename per generatie, de indicator bij uitstek, is in een ‘veilige zone’ gebracht. Het cijfermatig transparant in beeld brengen van de inteeltproblematiek, zoals de introductie van het verwantschapspercentage, heeft gewerkt. Het gevoel van urgentie is daardoor kennelijk afgenomen.

De vraag is of het juist is om de inteeltteugels nu te laten vieren. Ik denk het niet. Binnen een gesloten populatie zal inteelt altijd de hoogste prioriteit dienen te hebben. Overigens is inteeltbeheersing ook om een andere reden van belang. Inteelt is immers meer dan alleen een getal. Waar de leden in de discussie aangaven dat gezondheid en vitaliteit wél de hoogste prioriteit moeten krijgen, moet men zich realiseren dat inteeltreductie juist voor deze eigenschappen een belangrijke randvoorwaarde is. Met andere woorden, selectie voor gezondheid en vitaliteit, zonder je druk te maken over inteelt, is dweilen met de kraan open. Reden voor het KFPS om juist het inteeltbeleid van nieuwe impulsen te voorzien, bijvoorbeeld middels de aangekondigde totaalindex. Immers, van het laten vieren van de teugels ten aanzien van inteelt kan en mag geen sprake zijn!’

Deel dit bericht

Meer nieuws