Let op: Het Stamboekkantoor is verhuisd naar de Lavendelheide 13 in Drachten.

expand_more
search

Update themabijeenkomst: geen wijziging statuten

calendar_today 7 november 2023

Op de themabijeenkomsten van het KFPS in november zal er geen wijziging van de statuten worden voorgesteld. Het bestuur en de vertrouwenscommissie hebben besloten deze wijziging uit te stellen tot nader orde.

De statutenwijziging zou het mogelijk maken om oud-bestuursleden binnen vier jaar na hun aftreden weer toe te voegen aan het bestuur. Dat is met de huidige statuten niet mogelijk. In overleg met de vertrouwenscommissie en met goedkeuring van de ledenraad was besloten deze statutenwijziging op de agenda van de themabijeenkomsten te zetten.

Met deze statutenwijziging was het mogelijk het bestuur op korte termijn met ervaren bestuurders met kennis van zaken binnen het KFPS aan te kunnen vullen. Een wens die door de vertrouwenscommissie in de ledenraadsvergadering van 20 oktober naar voren is gebracht en instemming kreeg.

Echter, een statutenwijziging moet minimaal zes weken voor de bijeenkomst bekend gemaakt worden, zo staat in de statuten beschreven. Die termijn is niet gehaald en in overleg met een jurist is besloten deze statutenwijziging van de agenda van de themabijeenkomsten af te halen. De vertrouwenscommissie overweegt op een later moment een statutenwijziging voor te stellen, om zo de mogelijkheid te creëren om oud-bestuursleden op tijdelijke basis aan het bestuur toe te kunnen voegen als de situatie binnen de vereniging daarom vraagt.

De vertrouwenscommissie benadrukt dat het om een uitzonderlijke situatie gaat. Het bestuur bestaat sinds eind september nog slechts uit één persoon. In het streven dit zo snel en vooral ook met ervaren mensen aan te vullen werden Detlef Elling en Jan Raaijmakers bereid gevonden (tijdelijk) in het bestuur plaats te nemen. Met de door de ledenraad aangedragen Frank Fokkens en een kandidaat uit de lopende sollicitatieprocedure voor KFPS bestuurder, zou het bestuur weer op vijf personen uitkomen.

Meer nieuws