expand_more
search

Project Mei Grand-Prix Nei Grand-Prix

In MGPNGP 1.0 waren de doelen gericht op het versterken van de band tussen fokkers en sporters, waarbij de ruiters/amazones zowel Grand-Prix moesten halen als ook door middel van instructies aan junioren onze Friese dressuur sport op een hoger niveau wilden brengen. In MGPNGP 2.0 is het accent nog meer gelegd op het diervriendelijk opleiden van paarden/pony’s voor de breedte sport en indien mogelijk voor de (sub)top, waarbij zoveel mogelijk senioren en junioren mee konden doen. Beide doelen zijn behaald door de passende instructies van Alex van Silfhout en Rien van der Schaft. We hebben nu in Fryslân voldoende instructrices, die beide doelen verder kunnen verankeren in onze dressuursport. In MGPNGP 3.0 richt het project zich op zeer getalenteerde ruiters/amazones met ambitie, beschikkend over een paard/D-pony met veel potentie.

KFPS deelnemers

Vanaf januari 2016 is het KFPS aangesloten bij het prestigieuze project Mei Grand-Prix nei Grand-Prix (MGPNGP). Samen met het bestuur van MGPNGP en het KFPS is overeengekomen dat de succesvolle talentenopleiding wordt uitgebreid met een amazone/ruiter op een Fries paard.

  • 1.0: Marsja Dijkman met Haitse 425 Sport, Joyce Haaijer met Tialda H. en Hennie Roffel met Walt 487 hebben met succes deelgenomen aan het eerste traject.
  • 2.0: Vanaf juli 2018 is het project 2.0 opgestart. Deelnemers in dit traject waren Marsja Dijkman met Geke fan ‘e Beijemastate en Harmina Holwerda met Mario fan Bokkum onder leiding van Rien van der Schaft.
  • 3.0: Vanaf augustus 2022 is het project 3.0 opgestart. Deelnemers met Friese paarden in dit traject zijn: Esmeray Ybema met Bram PE en Afke Weidenaar met Douwe van de Bijschuur. Onder leiding van Veronique Roerink zullen zij streven naar het hoogst haalbare in de dressuursport.

Meer informatie