expand_more
search

Sport (Elite) predicaat

Sportpredicaat

Het sportpredicaat kan worden verkregen als merries, ruinen en hengsten goede resultaten behalen in de competitiesport. Het sportpredicaat kan alleen verkregen worden op basis van resultaten behaald tijdens wedstrijden geregistreerd bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) of Stichting Aangespannen Sport (SAS). De bij het KNHS of SAS geregistreerde standen zijn bepalend voor het in aanmerking komen van het sportpredicaat.

De volgende minimumeisen gelden voor het behalen van het sportpredicaat:

  • Dressuur: Klasse Z1 of hoger + minimaal vijf keer 60%
  • Tuigen: Categorie Ereklasse, minimaal vijf keer geplaatst in het bovenste twee-derde deel van een voor winstpunten in aanmerking komende officiële ereklasse-rubriek. Bij deelname aan de open klasse dient het paard zich ook bij het bovenste twee-derde deel van de open klasse te plaatsen om de wedstrijd mee te laten tellen.
  • Mennen (dressuur): Klasse ZZ + minimaal vijf keer 60%
  • Mennen (samengesteld): Klasse 3 + 10. Men dient zowel bij het KFPS als het KNHS vooraf aan te geven met welk(e) Fries(e) paard(en) men wil gaan deelnemen. Het paard dient ten minste 10 winstpunten in de klasse 3 te hebben behaald vanaf het moment waarop het paard daartoe bij het KFPS en de KNHS is aangemeld.

De bovengenoemde eisen zijn van toepassing voor in Nederland behaalden sportprestaties. Voor in het buitenland behaalde sportresultaten zullen vergelijkbare eisen gesteld worden, ter beoordeling van de KFPS sportraad. Indien een paard reeds in het bezit is van het sportpredicaat en er in een tweede discipline een sportpredicaat wordt aangevraagd, worden hiervoor geen kosten berekend.

BUTTON: Aanvraag formulier sportpredicaat

U dient bij de aanvraag van het sportpredicaat het stamboekpapier mee te sturen en de bijgevoegde machtiging in te vullen. Daarnaast dient u ook een resultatenlijst bij te voegen.

 

Sport-Elite predicaat

Het Sport-Elite predicaat kan worden verkregen als merries, ruinen en hengsten uitzonderlijke resultaten behalen in de competitiesport.

De volgende minimumeisen gelden voor het behalen van het Sport-Elite predicaat:

  • Dressuur: Prix St. George of hoger + minimaal vijf keer 60%
  • Mennen (samengesteld): Klasse internationaal + 10. Men dient zowel bij het KFPS als het FEI vooraf aan te geven met welk(e) Fries(e) paard(en) men wil gaan deelnemen. Het paard dient minimaal 10 winstpunten internationaal te hebben behaald vanaf het moment waarop het paard daartoe bij het KFPS en de FEI is aangemeld. Het betreffende paard dient daarbij alle drie onderdelen (dressuur-marathon-vaardigheid) per tellende wedstrijden te hebben gelopen.
  • Sportpredicaat behaald in alle drie de disciplines: dressuur, mennen (dressuur) en aangespannen sport (tuigen).

 

BUTTON: Aanvraag formulier sport Elite predicaat