Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit afgevaardigden die uit de regiovergaderingen door de leden zijn gekozen en heeft een controlerende functie. De Ledenraad kent twee interne commissies:

  1. Vertrouwenscommissie: heeft tot taak het selecteren van kandidaten voor het vervullen van (komende) vacante plaatsen in het bestuur en beoordeelt het functioneren van de bestuursleden.
  2. Financiële commissie: heeft namens de ledenraad tot taak het doen van onderzoek naar financiële aangelegenheden van het KFPS.

De leden van de ledenraad

De heer M. Bekx-Boons

Het Friese Paard Limburg

De heer J.W. de Boer

It Fryske Hynder

De heer L. de Boer

Ta it Bihâld

De heer J.J.H. Boot

Het Friese paard in Noord en Zuid-Holland

De heer H.J. Bothmer

Duitsland

Mevrouw N. Davis

Overige buitenlanden

Mevrouw U. Eden

Duitsland

De heer R. Flier

Het Friesch paard Zuid Nederland

Mevrouw A. Glas

Het Friese paard Noord en Zuid-Holland

Mevrouw L. Grundtvig-Sørensen

Overige buitenlanden

Mevrouw J. Haverschmidt

Duitsland

Mevrouw G. van Harten

Het Friese paard Midden-Nederland

Mevrouw J. Heida

It Fryske Hynder

De heer J.L.M. Hurkmans

Het Friesch paard Limburg

Mevrouw S. Loannou-Georgiou

Overige buitenlanden

Vacature

Het Friese paard Wolvega

Mevrouw M.J.J.M. van Leeuwen

Het Friesch paard Zuid Nederland

De heer I.G. Lokhorst

Het Friese paard Midden-Nederland

De heer A. Lueks

Groningen Drenthe Combinatie

Mevrouw E. Miley

Noord Amerika & Canada

De heer B.C. Nijhof

Het Friesche paard Oost Nederland

Mevrouw L.A. Osinga-Hartman

Het Friese paard Wolvega

De heer J. Rodriquez

Overige buitenlanden

De heer Sj. Ruiter

It Fryske Greidhynder

De heer F. Smit

Het Friese paard in Noord en Zuid Holland

De heer J.H.A.A. Stadhouders

Het Friesch paard Zuid Nederland

De heer P. Tank

Het Friesche paard Oost Nederland

De Heer A. Thomassen

Het Friese paard Midden-Nederland

Mevrouw T. Reyenga-van der Kooi

Noord Amerika & Canada

De heer J. van der kooy

Noord Amerika & Canada

De Heer S. Veenstra

It Fryske Greidhynder

De heer P. Wijbenga

Ta it Bihâld

De heer F.N. Wolfswinkel

It Fryske Hynder

De heer A.H. van der Zee

Ta it Bihâld