Let op: Het Stamboekkantoor is verhuisd naar de Lavendelheide 13 in Drachten.

expand_more
search

Gezocht: nieuwe ledenraadsleden

calendar_today 12 april 2023

Op de regiovergaderingen dit voorjaar, die van 22 tot en met 30 mei zullen plaatsvinden, zullen er weer nieuwe ledenraadsleden gekozen worden. Een aantal regio’s (zie hieronder) heeft vacatures voor ledenraadsleden die hun termijn erop hebben zitten.

Regio

Groningen-Drenthe-combinatie vacature vacature
Het Friese paard Wolvega e.o. D. Hoekstra aftredend
It Fryske Hynder A. Mandemaker aftredend
Zuid Nederland W. Lucius aftredend
Ta it Bihâld P. Kamminga aftredend
Oost Nederland P. Tanck herkiesbaar
Noord- en Zuid Holland F. Smit herkiesbaar
It Fryske greidhynder Sj. Ruiter herkiesbaar

Aanmelden bij de regiovoorzitter

Leden die voor een benoeming in aanmerking willen komen, kunnen zich één week voor de vergadering aanmelden bij de voorzitter van de betreffende regio. Nieuwe ledenraadsleden zullen de eerste ledenraadvergadering vanaf de zijlijn als toekomstig lid bijwonen. Na afloop van de vergadering wordt afscheid genomen van het aftredend lid en vanaf dat moment is het nieuwe lid de vertegenwoordiger van de betreffende regio.

Vind hier de contactgegevens per regio

Profielschets ledenraadsleden

Bent u geïnteresseerd? De profielschets van ledenraadsleden kunt u hier downloaden.

 

Meer nieuws