Vanaf heden zijn Kfps.nl en Phryso.com met elkaar versmolten. U kunt alle Phryso berichtgeving vinden onder de Phryso button. Mocht u hier vragen over hebben dan horen wij het graag.

expand_more
search

Ledenraadsvergadering: aangepast Hengstenselectiereglement aangenomen en zeven nieuwe ledenraadsleden

calendar_today 3 juni 2023

De ledenraadvergadering op vrijdag 2 juni in Zwolle betekende het startschot voor maar liefst zeven nieuwe ledenraadsleden. Het vernieuwde Hengstenselectiereglement werd na een aantal aanpassingen goedgekeurd. De onderwerpen Structuurcommissie en registratie kruislingen zijn doorgeschoven naar een later moment.

Aanpassingen Hengstenselectiereglement

De vergadering was een hele zit, net als in de regio’s. Met name het Hengstenselectiereglement eiste aandacht. De vragen en opmerkingen van de regiovergadering zijn door het bestuur en het MT omgezet naar aanpassingen waarmee het Hengstenselectiereglement uiteindelijk door de ledenraad met bijna 71% van de stemmen werd aangenomen. Het vernieuwde reglement zal dinsdag in zijn geheel op de site van het KFPS komen te staan, waarna het vervolgens ook van toepassing is.
Hieronder een aantal aanpassingen en of toelichtingen op de verschillende artikelen in het reglement:
Artikel 5: er dient correct te worden beslagen, dit betekent dat maskeren van niet acceptabele been- en/of hoefstanden niet is toegestaan.
Artikel 7: Eerste bezichtiging, kunnen hengsten Ster worden op 2.5 jarige leeftijd? Ja dat kan (artikel 13 Registratiereglement) veulenboekhengsten kunnen tijdens de eerste bezichtiging Ster worden in het jaar dat ze twee jaar oud zijn geworden.
Artikel 10: Herkansing, een paard kan niet twee keer per jaar gekeurd worden, een uitzondering op deze regel is de Centrale Keuring en de Hengstenkeuring.
Artikel 11: Voorrijdagen, het eindbesluit is aan de HKC of een hengst kan worden doorgeschoven naar een volgend jaar.
Bij Artikel 12: Centraal Onderzoek wordt ‘twee leden van de verrichtingsjury’, vervangen door ‘meerdere adviseurs’. Bij de eindconclusie van dit artikel staat dat de HKC adviseert over wel/niet inschrijven, maar dat het Bestuur besluit. Dit is conform het huishoudelijk reglement.
Bij Artikel 13, het Verkort Onderzoek: in de dressuur komt de eis te liggen op Prix St. George of hoger, met minimaal drie maal minimaal 65% waarbij de hengst Sport is. Bij de ander disciplines blijft Sport Elite gehandhaafd.
Bij Artikel 14, Röntgenologisch onderzoek, Osteochondrose sprong – Sagittale tabiakam: Acceptabel klasse A en de Osteochondrose knie – Laterale rolkam femur: Acceptabel klasse A, deze locaties hebben relatief een hoge erfelijkheidsgraad binnen de ocd en worden daarom uitgesloten voor de fokkerij.
Bij Artikel 14.3, opnames en beoordeling wordt het woord ‘hengstenkeuringen’ vervangen door ‘hengstenselecties’.
Bij artikel 15.1, criteria spermakwaliteit wordt ‘7 dagen voorafgaand aan de beoordeling’ vervangen door ‘10 dagen na aanwijzing’.

Wilbert Lucius, Annemiek Mandemakers, Doeke Hoekstra, Marit van Ingen Schenau en Peter Kamminga namen afscheid van de Ledenraad

Wisseling ledenraadsleden

Onder applaus en met een bos bloemen werd er in de Ledenraad afscheid genomen van Ledenraadsleden Doeke Hoekstra, Ted vanderKooi, Marit van Ingen Schenau, Annemiek Mandemakers, Wilbert Lucius en Peter Kamminga. Hun plekken werden ingenomen door Leonie Osinga-Hartman (Het Friese paard Wolvega), Frank Fokkens (Groningen-Drenthe Combinatie), Tiffany Reijenga-vanderKooi (FHANA), Ute Eden (Duitsland), Joke Heida (It Fryske Hynder), Jan Hein Stadhouders (Zuid Nederland) en Luuk de Boer (Ta it Bihâld). Ledenraadsleden Paul Tanck, Fer Smit en Sjoerd Ruiter werden herkozen in de Ledenraad.

Jaarrekening 2022 goedgekeurd

Het positieve financiële resultaat van 2022 van ruim € 34.000 werd door penningmeester Miel Janssen toegelicht, waarbij hij aangaf dat het resultaat weliswaar positief is uitgevallen, maar dit voornamelijk het gevolg is van een op basis van de veslaggevingsregels vereist vrijval van de voorzieningen voor het statiegeld op stamboekcertificaten. Deze vrijval houdt verband met een realistischer inschatting van het percentage retourzendingen.
De jaarrekening 2022 werd, na controle en verslag van de Financiële commissie, goedgekeurd, waarbij het bestuur de vergadering vroeg om mandaat voor kortere tijd liquide middelen onder te brengen in een deposito om zo van een betere rente te kunnen profiteren. Dat werd door de Ledenraad goedgekeurd.

Mededelingen

• Bij de mededelingen maakte het bestuur bekend dat er een hengst in overleg met de eigenaar en hengstenhouder dit jaar zal instromen op dag één van het Centraal Onderzoek en eenzelfde beoordeling zal krijgen als de andere hengsten. Hierover volgt binnenkort een persbericht.
• De eigenaar van de merrie die in 2013 na onderzoek een onjuiste afstamming bleek te hebben gaat in hoger beroep.
• Van de hengst Boet 516 zijn afgelopen winter in het kader van het cornage-onderzoek 33 nakomelingen gescoopt, plus de controlegroep die bestaat uit 43 Friese nakomelingen. Bij geen van de jaarlingen is cornage geconstateerd, dit betekent dat geen van de paarden is geclassificeerd in de klasse 4, niet acceptabel. Ook bij de uitslagen van de Boet 516 nakomelingen is geen cornage geconstateerd, geen paarden geclassificeerd in de klasse 4 niet acceptabel. Op dit moment kan er (nog) geen statistisch verantwoorde uitspraak worden gedaan over het meer of minder voorkomen van de verschillende klassen in de controlegroep of de Boet 516-nakomelingen. Specialisten, waaronder mevrouw Sloet, zijn zich hierop nog aan het beraden. Het onderzoek krijgt een vervolg wanneer de paarden drie jaar oud zijn.

Benoemingen:

  • Vertrouwenscommissie: Jan Wietse de Boer
  • Financiële commissie, herbenoeming: Gerard Lokhorst
  • Integriteitcommissie, herkozen: Nynke Wygman
  • Tuchtcommissie, herkozen: Anja Roos en M. Brinksma

Verder heeft de ledenraad akkoord gegeven op:

  • Een dagvergoeding voor reizen van juryleden bij buitenlandse keuringen, naar verwachting omhelst dat € 15.000.
  • De kantoororganisatie krijgt de beschikking over € 100.000 extra dit jaar voor het inhuren van meer menskracht en expertise om een kwaliteitsslag te maken op een aantal belangrijke onderwerpen zoals reglementen en ICT. De ledenraadsvergadering onderschreef de noodzaak om op een aantal thema’s meer energie te zetten, ook voor de komende jaren. Daarvoor zal een uitgebreider plan van aanpak met thema’s en kosten gemaakt worden voor de ledenraadsvergadering in het najaar.
  • De verhuizing naar een kantoorpand aan de Lavendelheide in Drachten werd unaniem goedgekeurd. Het KFPS huurt op die locatie kantoorruimte voor de duur van vijf jaar, met de mogelijkheid om na drie jaar op te zeggen, vervolgens wordt het jaarlijks verlengd. Het streven is wel een eigen pand te gaan aankopen.
Deel dit bericht

Meer nieuws